• პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან For International Students
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან The 25th anniversary of Georgia and the US friendship Read More →
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან President of Georgian American University R. Michael Cowgill became the new President of AmCham Read More →
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Global Compact Network Georgia Steering Committee Meeting Read More →
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Code of Ethics
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Liberal Arts & Humanities
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Liberal Arts & Humanities
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Summer Program
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Scientific research in the sphere of Business Administration
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Scientific Center of Criminal Code and Criminology
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Constitutionalism, Civil Society and Democracy Research Center
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Research Centers
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Links
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Library
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Frequently Asked Questions
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Internal Scholarships
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Exchange Programs
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Tuition Fee and Terms of Payment
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Which Skills Make Me Exceptional?
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Why GAU?
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Career Services
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან General Education Department
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Language Department
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Academic Process Management Service
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Quality Management Service
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Code of Ethics
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან History of Georgian American University
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Accreditation
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Greeting of GAU president
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Mission, Objectives and Tasks
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან Natural Sciences and Engineering
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან GAU Law and Social Sciences School
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან GAU Business School
 • პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან GAU 2013/2014 Academic Year Schedule