• დასაქმების ცენტრი International Students – Business
 • დასაქმების ცენტრი For International Students
 • დასაქმების ცენტრი The 25th anniversary of Georgia and the US friendship Read More →
 • დასაქმების ცენტრი President of Georgian American University R. Michael Cowgill became the new President of AmCham Read More →
 • დასაქმების ცენტრი Global Compact Network Georgia Steering Committee Meeting Read More →
 • დასაქმების ცენტრი Code of Ethics
 • დასაქმების ცენტრი Liberal Arts & Humanities
 • დასაქმების ცენტრი Liberal Arts & Humanities
 • დასაქმების ცენტრი Summer Program
 • დასაქმების ცენტრი Scientific research in the sphere of Business Administration
 • დასაქმების ცენტრი Scientific Center of Criminal Code and Criminology
 • დასაქმების ცენტრი Constitutionalism, Civil Society and Democracy Research Center
 • დასაქმების ცენტრი Research Centers
 • დასაქმების ცენტრი Links
 • დასაქმების ცენტრი Library
 • დასაქმების ცენტრი Frequently Asked Questions
 • დასაქმების ცენტრი Internal Scholarships
 • დასაქმების ცენტრი Exchange Programs
 • დასაქმების ცენტრი Tuition Fee and Terms of Payment
 • დასაქმების ცენტრი Which Skills Make Me Exceptional?
 • დასაქმების ცენტრი Why GAU?
 • დასაქმების ცენტრი Career Services
 • დასაქმების ცენტრი General Education Department
 • დასაქმების ცენტრი Language Department
 • დასაქმების ცენტრი Academic Process Management Service
 • დასაქმების ცენტრი Quality Management Service
 • დასაქმების ცენტრი Code of Ethics
 • დასაქმების ცენტრი History of Georgian American University
 • დასაქმების ცენტრი Accreditation
 • დასაქმების ცენტრი Greeting of GAU president
 • დასაქმების ცენტრი Mission, Objectives and Tasks
 • დასაქმების ცენტრი Natural Sciences and Engineering
 • დასაქმების ცენტრი GAU Law and Social Sciences School
 • დასაქმების ცენტრი GAU Business School
 • დასაქმების ცენტრი GAU 2013/2014 Academic Year Schedule

დასაქმების ცენტრი

გაუ-ს დასაქმების ცენტრის მიზანია უზრუნველყოს ეფექტური კომუნიკაცია პოტენციურ დამსაქმებლებსა და სტუდენტებს შორის, ხელი შეუწყოს სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში და უზრუნველყოს პარტნიორი ორგანიზაციები მაღალკვალიფიციური კადრებით.

გაუ-ს დასაქმების ცენტრის ძირითადი ფუნქციებია:

 • ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობენ სტუდენტებს რეზიუმეების სწორად შედგენისა და გასაუბრების უნარების გამომუშავებაში;
 • სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების CV-ების ბაზის წარმოება;
 • სტუდენტებისათვის სტაჟირების პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 • სტუდენტებისათვის შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;
 • დამსაქმებელთა სახით ახალი პარტნიორების მოძიება და მოთხოვნის შემთხვევაში არსებულ პატნიორთა მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა.

საკომუნიკაციო პირი:
თამარ ჯიბუტი
მარკეტინგის და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ: (+995 32) 220 65 20 - 312
ელ-ფოსტა: takojibuti@gau.ge

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ გაუ-ს დასაქმების ცენტრის გვერდს