გამოსაშვები 2016 - სამართლის, სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლა