GAU-ს კურსდამთავრებულები

ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი

"GAU-ს პროგრამის წარმატებას უზრუნველყოფს თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ერთობლიობა, ლიდერობის სურვილისა და გამორჩეულობის წახალისება, აგრეთვე, სტუდენტებში გლობალური და კრიტიკული ხედვის, საზღვრებს მიღმა აზროვნებისა და ინდივიდუალიზმის დანერგვა..."

პროფესორები და ლექტორები

გია ტარიელაძის პროფესიული გამოცდილება მოიცავს საქმიანობას როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. 2009 წლის მარტიდან მუშაობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (იურიდიული დეპარტამენტი - უფროსი სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი), შემდეგ სსიპ - განათლების აკრედიტაციის (მოგვიანებით - განათლების ხარისხის განვითარების) ეროვნულ ცენტრში...

გიორგი ვადაჭკორია

2014 წლის გამოშვება
ფინანსური ოფიცერი
დანიის ლტოლვილთა საბჭო

2014 წელს მომენიჭა GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი. ჩემთვის, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში გატარებული 4 წელი გახდა კარიერული წარმატების ძლიერი საფუძველი.

კვალიფიციური აკადემიური კოლექტივი, სტუდენტის განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო და ამერიკულ სტანდარტებზე მორგებული სასწლავლო პროცესი არის ის რაც ჩემთვის, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტთან ასოცირდება. ის ყველა სტუდენტს განვითარებისა და წარმატების თანაბარ შანსს აძლევს.

GAU-ში სწავლის დროს საშუალება მომეცა 2012 წლის შემოდგომის სემესტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კლეიტონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში გამევლო. ამერიკაში სწავლის პერიოდში ვმუშაობდი კლეიტონის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის ასისტენტად. ამერიკაში მიღებულმა გამოცდილებამ საშუალება მომცა სხვა კუთხით შემეფასებინა GAU-ში სწავლის პერიოდი და დღესდღეობით თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ GAU ნამდვილად არის ის ადგილი, სადაც შეგიძლია მიიღო ამერიკული ხარისხის განათლება და გახდე კონკურენტუნარიანი შრომით ბაზარზე.

მინდა ავღნიშნო, რომ GAU-ში მიღებული ცოდნა და შეძენილი პროფესიული უნარ-ჩვევები დღემდე მეხმარება ჩემს პროფესიულ საქმიანობაში.

დღესდღეობით ვმუშაობ დანიის ლტოლვილთა საბჭოს სამხრეთკავკასიის რეგიონულ წარმომადგენლობაში, ფინანსური ოფიცრის თანამდებობაზე. ასევე განათლებისა და მართვის გუნდის ბაზაზე ვატარებ ტრეინინგებს მენეჯმენტის თემაზე.