GAU-ს კურსდამთავრებულები

,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''

აქვე მინდა ავღნიშნო, წარმატებად ითვლება ის, რომ ლექციას გიკითხავს და გასწავლის ისეთი პროფესორი როგორიც მზია თოდუაა სხვა უნივერსიტეტებს გაუ-სგან განსხავებით არ აქვს ასეთი „ფუფუნება''. მისი ნასწავლით გრძნობ, რომ სხვა უნივერსტეტის სტუდენტებისგან განსხვავებით ბევრად წინ...

პროფესორები და ლექტორები

ამჟამად მუშაობს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტროს, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, ამასთანავე არის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების აღმოსავლეთის საბჭოს თავჯდომარე...

ირაკლი ჭელიძე

2010 - ბიზნესის ბაკალავრი
2014 - ბიზნესის მაგისტრი
ბიზნესის სკოლის დეკანის ასისტენტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსი
თიბისი ბანკი

2006 წელს ჩავირიცხე GAU-ში და ჩავეწერე Quant-ის პროგრამაში. თავიდან გააზრებული არ მქონდა რა ჯგუფში ვეწერებოდი სანამ სწავლის პროცესი არ დაიწყო. უნდა ითქვას, რომ იოლი არ ყოფილა თუმცა არც შეუძლებელი. 60 კაციდან მხოლოდ 16-მა დავასრულეთ ეს პროგრამა და საკმაოდ წარმატებით. მე და ჩემმა მეგობარმა მე-2 კურსზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მოწყობილ კონფერენციაში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც დავიკავეთ პირველი ადგილი. ამ გამარჯვებამ მაჩვენა, თუ რამდენად მრავალმხრივი გამოყენება შეიძლება ჰქონოდა იმ თეორიულ საკითხებს, რასაც ვსწავლობდით.

ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ აქვე გავიარე მაგისტრატურა იგივე Quant-ის პროგრამით და ახლა ვაგრძელებ სწავლას დისერტაციაზე. GAU-ს უძლიერესი მხარე მის მეცნიერთა გუნდშია და იმედი მაქვს ერთხელ მეც შევუერთდები მათ რიგს.

ამჟამად ვმუშაობ თიბისი ბანკის საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსად, სადაც ჩემს თეორიულ ცოდნას პრაქტიკაში ყოველდღიურად ვიყენებ. პარალელურად ვმუშაობ GAU-შიც, ბატონი თემურ ტორონჯაძის, ბიზნესის სკოლის დეკანის, ასისტენტად. ბატონი თემურის ასისტენტობა ძალზედ საპასუხისმგებლო საქმიანობაა და დიდ შრომას მოითხოვს. უნდა ითქვას, რომ GAU გახდა ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.