GAU-ს კურსდამთავრებულები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

"მაგისტრატურის მე-2 კურსზე სწავლისას გაუ-ს შუამდგომლობით მიმიწვიეს გასაუბრებაზე სტაჟიორის პოზიციაზე Deloitte Consulting-ში, რომელიც საქართველოში ახორციელებს USAID-ის პროექტს „საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა“ (EPI Georgia). მინდა აღვნიშნო, რომ დიდი კონკურსის მიუხედავად, ყველა სასტაჟიორო ვაკანსიაზე GAU-ს სტუდენტები მიიღეს."

პროფესორები და ლექტორები

2004 წელს ქეთი გახდა ქ.თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის კომპიუტერული ხელოვნების სპეციალობის მაგისტრი მულტიმედიისა და დიზაინის მიმართულებით. ამავე წელს გაიარა სარეკლამო დიზაინის კურსი ქ.მოსკოვის ნ. ე. ბაუმანის სახელობის სპეციალიზირებულ სასწავლო კომპიუტერულ ცენტრში...

ირაკლი ჭელიძე

2010 - ბიზნესის ბაკალავრი
2014 - ბიზნესის მაგისტრი
ბიზნესის სკოლის დეკანის ასისტენტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსი
თიბისი ბანკი

2006 წელს ჩავირიცხე GAU-ში და ჩავეწერე Quant-ის პროგრამაში. თავიდან გააზრებული არ მქონდა რა ჯგუფში ვეწერებოდი სანამ სწავლის პროცესი არ დაიწყო. უნდა ითქვას, რომ იოლი არ ყოფილა თუმცა არც შეუძლებელი. 60 კაციდან მხოლოდ 16-მა დავასრულეთ ეს პროგრამა და საკმაოდ წარმატებით. მე და ჩემმა მეგობარმა მე-2 კურსზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მოწყობილ კონფერენციაში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც დავიკავეთ პირველი ადგილი. ამ გამარჯვებამ მაჩვენა, თუ რამდენად მრავალმხრივი გამოყენება შეიძლება ჰქონოდა იმ თეორიულ საკითხებს, რასაც ვსწავლობდით.

ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ აქვე გავიარე მაგისტრატურა იგივე Quant-ის პროგრამით და ახლა ვაგრძელებ სწავლას დისერტაციაზე. GAU-ს უძლიერესი მხარე მის მეცნიერთა გუნდშია და იმედი მაქვს ერთხელ მეც შევუერთდები მათ რიგს.

ამჟამად ვმუშაობ თიბისი ბანკის საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსად, სადაც ჩემს თეორიულ ცოდნას პრაქტიკაში ყოველდღიურად ვიყენებ. პარალელურად ვმუშაობ GAU-შიც, ბატონი თემურ ტორონჯაძის, ბიზნესის სკოლის დეკანის, ასისტენტად. ბატონი თემურის ასისტენტობა ძალზედ საპასუხისმგებლო საქმიანობაა და დიდ შრომას მოითხოვს. უნდა ითქვას, რომ GAU გახდა ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.