GAU-ს კურსდამთავრებულები

,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''

ვფიქრობ, ჩემი წარმატების პირველ ნაბიჯად, უპირველეს ყოვლისა, სწორი უნივერსიტეტის შერჩევა და შემდგომ ამ უნივერსიტეტში მოხვედრა უნდა ჩაითვალოს. გაუ-მ მომცა ცოდნა, მეგობრები, თავისუფლება ჩემს არჩევანში და აბსოლუტურად ყველა ის პირობა შემიქმნა, რომ დღეს თამამად...

პროფესორები და ლექტორები

ეკატერინე არის მუნიციპალური სამართლის ერთ–ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა თეორეტიკოსი. მას ასევე აქვს მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება იუსტიციის სამინისტროში ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზის სფეროში...

ირაკლი ქურდაძე

2010 წლის გამოშვება
შემოსავლების მენეჯერი - კავკასიის რეგიონი/Revenue Manager Caucasus
კომპანია ''Pepsico''

მე ვარ ირაკლი ქურდაძე, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის 2010 წლის გამოშვების კურსდამთავრებული - ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა მენეჯმენტის სპეციალობით.

ჩემთვის პირადად აღმოჩენა იყო ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, პირველივე დღიდან აქტიურად ჩავები სტუდენტურ ცხოვრებაში და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ყველა ჩემი მცდელობა, რომ ვყოფილიყავი წარმატებული სტუდენტი.

ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე მინდოდა ამერჩია უნივესიტეტი, რომელიც რეალურად მომცემდა თანამედროვე ბიზნეს განათლებას და შესაძლებლობას დავსაქმებულიყავი კარგად ანაზღაურებად პოზიციაზე.

ვფიქრობდი, რომ საქართველოში არ არსებობდა ბიზნეს სკოლა, სადაც შეგეძლო ევროპული და ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი ბიზნეს ლიტერატურით გესარგებლა და მაღალკვალიფიციაური პრაქტიკოსი ლექტორები გყოლოდა, სადაც შეიძლებოდა წარმატებული ყოფილიყავი და მოგეხდინა საკუთარი თავის განვითარება და რეალიზება.

თუმცა, პირველივე ლექციის შემდეგ მივხვდი, რომ GAU იყო ნამდვილად ის რაც მე მინდოდა, უნივესიტეტი, სადაც შეგეძლო გესწავლა თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურით, მოგესმინა პრაქტიკოსი და მაღალკვალიფიციური ლექტორების ლექციები, გქონოდა  სხვადასხვა საინტერესო სემინარებსა თუ კონკურსებში მონაწილეობის შესაძლებლობა და განვითარებულიყავი, როგორც ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტი.

დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე მივიღე ის ცოდნა, რაც არის ჩემი წარმატების გარანტი და საფუძველი, საძირკველი, რომელზეც შეგიძლია ააშენო მყარი კარიერა.

ასე რომ, ყველა აბიტურიენტს ვურჩევ ვისაც სურს ბიზნეს ადმინისტრირების ძლიერი სპეციალისტი გახდეს, ბიზნეს განათლებას საფუძველი ჩაუყაროს სწორედ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში.