GAU-ს კურსდამთავრებულები

Delta Systems

GAU-ში მიღებულმა განათლებამ საშუალება მომცა დამოუკიდებლად ამერჩია გზა წარმატებული კარიერისაკენ, რაც გამოცდილი პროფესორებისა და ლექტორების დამსახურებაა. ვფიქრობ, უნივერსიტეტში დანერგილი სწავლის ხარისხის მართვის ახალი სისტემა GAU-ელი სტუდენტების სახით კიდევ უფრო გაზრდის მაღალკვალიფიცირებული კადრების რაოდენობას არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე...

პროფესორები და ლექტორები

მაია დიასამიძე პედაგოგიურ მუშაობას ეწევა 2001 წლიდან. ასწავლიდა ინგლისურ ენას დიპლომატიურ აკადემიაში (2001-2010წ.) შავი ზღვის უნივერსიტეტში (2007წ.) ენების დიპლომატიისა და სამართლის სკოლაში (2001-2010წ). 2005 წელს გაიარა ტრენინგი ,,თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიები“...

ირინა ხათაშვილი

2010 - სამართლის ბაკალავრი
2012 - კერძო სამართლის მაგისტრი
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსის მონაწილე
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი

2010 წელს დავამთავრე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა. მივიღე სამართლის ბაკალავრის ხარისხი, იმავე წელს ჩავირიცხე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაზე კერძო სამართლის განხრით და 2012 წელს გავხდი მაგისტრი.
 
ბაკალავრიატზე ყოფნის დროს, გავიარე პრაქტიკა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ამის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემს თეორიულ ცოდნას სჭირდებოდა პრაქტიკაში გამყარება, ამიტომ დავიწყე სამსახურის ძებნა და 2009 წელს აღმოვჩნდი საადვოკატო ბიუროში, სადაც ვასრულებდი ადვოკატის თანაშემწის მოვალეობას.
 
2011 წელს გავიარე სტაჟირება ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის იურიდიულ კლინიკაში, სადაც ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. 2012 წლის ზაფხულში სტრასბურგში "International Institute of Human Rights" გავიარე კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი "International and Comparative Law on Human Rights".
 
2012 წლის შემოდგომაზე ქართულ-ამერიკულმა უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრისა და სამხრეთ ტეხასის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლასა და მედიაციის ეროვნულ კონკურში, სადაც მონაწილეობას ვიღებდი, როგორც GAU-ს სტუდენტების მწვრთნელი.
 
ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლას აქვს მრავალი დადებითი მხარე:
 
  • GAU-ში სწავლების მეთოდი და ლექტორების მიდგომა თითოეულ სტუდენტთან ინდივილური და დამოუკიდებელია, რაც ხელს უწყობს სტუდენტის ჩამოყალიბებას, როგორც პროფესიული ისე ადამიანური კუთხით;
  • მეგობრული გარემო, რომელიც სწავლისა და წინსვლის სურვილს გაძლევს;
  • უაღრესად კვალიფიციური ლექტორები და აკადემიური გუნდი;
  • სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმებაში ხელშეწყობა;
  • სტუდენტების სრული მხარდაჭერა თითოეულ მათ მისწრაფებაში.
 
მთელი ექვსი წლის განმავლობაში, რომელიც GAU-ში გავატარე, გვერდში,დაუღალავად, მედგა თითოეული ლექტორი და აკადემიური გუნდი, რომლებიც დღემდე ჩემს ცხოვრებაში უდიდეს ადგილს იკავებენ.
 
მე ბედნიერი ვარ, რომ GAU ავირჩიე!