GAU-ს კურსდამთავრებულები

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

მადლობელი ვარ, რომ GAU-მ მომცა მაღალი ხარისხის განათლება და კარიერაში სწორი მიმართულება. სწორედ GAU-ში სწავლის პერიოდში მომეცა საშუალება ჩემი ცოდნა პრაქტიკაში გამომეყენებინა. GAU-ს დამთავრების შემდეგ დავიწყე მუშაობა საქართველოს საგარეო საქმეთა...

პროფესორები და ლექტორები

მიხეილ მანიამ ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1999 წელს თბილისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში - სადოქტოროდისერტაცია. ის არის 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მისი სამეცნიერო ინტერესებია სტოქასტური ანალიზი, ოპტიმალური მართვის თეორია, ფინანსური და სადაზღვევო მათემატიკა...

სოფო ნათენაძე

2010 - ბაკალავრი სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით
2012 - მაგისტრი საჯარო სამართლის მიმართულებით
იურისტი
სს პროკრედიტ ბანკი

2010 წელს დავამთავრე ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის ბაკალავრიატი სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, 2012 წელს ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა საჯარო სამართლის მიმართულებით. სწავლის პერიოდში მონაწილეობას ვიღებდი გაცვლით პროგრამებში იტალიისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში, რამაც ხელი შეუწყო ჩემს პროფესიულ ზრდასა და განვითარებას.

GAU-ში სწავლის პერიოდში ჩემთვის დაუვიწყარი იყო ის დროროდესაც ვიყავი ნიუ-იორკში, Fordham-ის უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებისა და დიპლომატიის სკოლაში, ვესწრებოდი ლექციებს ამერიკის სამართლებრივი სისტემების შესახებ. კურსი მოიცავდა არა მხოლოდ თეორიულ მასალას, არამედ ტურებს გაეროში, ადვოკატურაში, დასწრებას სასამართლო პროცესებზე... 

როდესაც დავამთავრე ბაკალავრიატის 2 კურსი, მუშაობა დავიწყე ს.ს. იბერია რეფრეშმენტს-ში, ამჟამად ვმუშაობ ს.ს. პროკრედიტ ბანკში, იურისტის პოზიციაზე.

GAU-ს უპირატესობას გამოვყოფდი მრავალი ფაქტორის გამო, მათ შორის:

  • კომფორტული, უსაფრთხო, სწავლისთვის ხელსაყრელი გარემო;
  • ლექტორები და პროფესორები, რომლებიც პროფესიონალიზმის გარდა კომუნიკაბელურობით და სტუდენტებისადმი მეგობრული მიდგომით გამოირჩევიან;
  • უცხოურ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა, სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების რეალიზაცია, სასერტიფიკატო კურსებისა და ტრენინგების შეთავაზება;
  • იურიდიული კლინიკა, სადაც სტუდენტები გამოიმუშავებენ პროფესიულ უნარებს.

ჩემს წარმატებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემი უნივერსიტეტი, რომელიც დამეხმარა იმაში, რომ ჩამოვყალიბებულიყავი კონკურენტუნარიან იურისტად.