GAU-ს კურსდამთავრებულები

პსპ

2013 წელს გავხდი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებული, ფინანსების განხრით. GAU-მ მომცა საშუალება მიმეღო საფუძვლიანი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში. სხვა უნივერსიტეტებისაგან განსხვავებით, GAU-ს უპირატესობა, ამერიკულ სტანდარტებზე...

პროფესორები და ლექტორები

თეიმურაზ ტორონჯაძეს დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტი და ვ. სტეკლოვის მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა ქ. მოსკოვში, იგი არის თსუ-ს ფიზიკა და მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ფიზიკა და მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

კურსდამთავრებულები

2016
პროექტის ასისტენტი
ნატოს სამეკავშირეო ოფისში (NATO Liaison Office)
2016
TBSC Consulting
ფინანსური ანალიტიკოსი
2016
ანალიტიკოსი
TBSC Consulting
2016
HR დეპარტამენტი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
2015
დამფუძნებელი
ჩილაუთ გრუპი
2015
საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსი
თიბისი ლიზინგი
2015
უფროსი რისკ მენეჯერი, ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტი
საქართველოს ეროვნული ბანკი
2015
ნინო ხუჭუა
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
2014
დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი
Mind Technologies
2014
ანალიტიკოსი
TBSC Consulting
2014
ფინანსური ოფიცერი
დანიის ლტოლვილთა საბჭო
2014
ბიზნეს სესხების ექსპერტი
თიბისი ბანკი
2014
საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსი; ბიზნესის სკოლის დეკანის ასისტენტი
თიბისი; ქართულ-ამერიკული-უნივერსიტეტი
2014
უფროსი სპეციალისტი
ეროვნული ბანკი
2014
GAU-ს ბიზნესის სკოლის დეკანის ასისტენტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
2014
ფინანსური მენეჯერი
სატრანსპორტო კომპანია „კონტრალო''
2014
მარკეტინგისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ასისტენტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
2013
უფროსი სპეციალისტი
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
2013
ბუღალტერი
ქართუ ჯგუფი
2013
ბიზნეს კონსულტანტი
Delta Systems
2013
აღრიცხვის სამსახურის მენეჯერი
პსპ

გვერდები