GAU-ს კურსდამთავრებულები

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ბაკალავრიატი რაოდენობრივი ფინანსური ანალიზის (QUANT) განხრით 2014 წელს დავამთავრე. ამავე წელს ჩავირიცხე გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე და ვაგრძელებ სწავლას ფინასნების განხრით. ბაკალავრიატზე...

პროფესორები და ლექტორები

ქეთევან საგინაშვილმა 1991 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური შემოქმედებისა და პატენტმცოდნეობის ინსტიტუტი პატენტმცოდნეობის სპეციალობით, 1995 წელს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდენეობის სპეციალობით...

კურსდამთავრებულები

2014
ბიზნეს სესხების ექსპერტი
თიბისი ბანკი
2014
საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსი; ბიზნესის სკოლის დეკანის ასისტენტი
თიბისი; ქართულ-ამერიკული-უნივერსიტეტი
2014
უფროსი სპეციალისტი
ეროვნული ბანკი
2014
GAU-ს ბიზნესის სკოლის დეკანის ასისტენტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
2014
იურისტი
სს „ქართუ ბანკი''
2014
ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მთავარი სპეციალისტი
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
2014
იურისტის ასისტენტი
შპს „ქართული კვების კომპანია“
2014
სტაჟიორი
„კორძაძის საადვოკატო ბიურო''
2014
სტაჟიორი
,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''
2014
საკრედიტო ადმინისტრატორი
თიბისი ბანკი
2014
ფინანსური მენეჯერი
სატრანსპორტო კომპანია „კონტრალო''
2014
მარკეტინგისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ასისტენტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
2014
მთავარი სპეციალისტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
2014
სტაჟიორი
თბილისის საქალაქო სასამართლო; ,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''
2013
იურისტი
თიბისი ბანკი
2013
იურისტი
სამშენებლო კომპანია ,,მოდული''
2013
უფროსი სპეციალისტი
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
2013
ბუღალტერი
ქართუ ჯგუფი
2013
სტაჟიორი
„კორძაძის საადვოკატო ბიურო“
2013
ბიზნეს კონსულტანტი
Delta Systems
2013
აღრიცხვის სამსახურის მენეჯერი
პსპ

გვერდები