BMB ჯგუფი III

პროფესიული ორიენტაცია - შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან


პაატა კურტანიძე BMB-ის კურსდამთავრებულებთან


BMB - შემაჯამებელი პროექტების დაცვა


ბიზნესის ადმინისტრირების კურსის (BMB) გამოსაშვები ღონისძიება