• საკონტაქტო პირი Business Law & Management

Business Law & Management საკონტაქტო პირი

თიკობარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge
მობ: 599 081 875
ტელ: 2 20 65 20 (316)