სტუდენტის მენიუ

GAU-ს კურსდამთავრებულები

TBSC Consulting

GAU არის ადგილი სადაც შეგიძლია მიიღო მაღალი ხარისხის განათლება, რაც წინაპირობაა შენი პროფესიული განვითარებისათვის. ვმუშაობ TBSC Consulting-ში ანალიტიკოსის პოზიციაზე. შიდა კონკურსის საფუძველზე GAU-მ მომცა შესაძლებლობა დავსწრებოდი ჯორდან ბელფორტის მასტერკლასს...

პროფესორები და ლექტორები

ნინო მესხიშვილი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ALPE (სამართლებრივი განათლების ფონდი). პარალელურად მონაწილეობდა ALPE –ს მიერ განხორციელებულ 2 პროექტში: ''სამართალდამცავ სტრუქტურების რეფორმირების სამოქალაქო მხაედაჭერა” პროგრამის კოორდინატორად და ''ვსწავლობთ დემოკრატიას” პროგრამის ასისტენტი.

სოფიო კივილაძე

კანდიდატთან დასაკავშირებლად მიმართეთ გაუ-ს დასაქმების ცენტრს ტელეფონის ნომერზე: 2 20 65 20 (312) ან ელ-ფოსტაზე: careers@gau.ge

სკოლა: 
ბიზნესის სკოლა
საფეხური: 
საბაკალავრო პროგრამა
კურსი: 
კურსამთავრებული
თარიღი: 
07/2011-დღემდე
თანამდებობა: 
მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ასისტენტი
ძირითადი პასუხისმგებლობა: 
კონკურენტების ანალიზი, სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაში მონაილეობა, პროექტების შეფასება, ფიკუს ჯგუფების გაძღოლა, ინდივიდუალური შეხვედრები სამთავრობო პირებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმოამდგენლებთან, კონფერენციების ორგანიზება.
დამსაქმებელი ორგანიზაციის სახელი და მისამართი: 
შეფასებისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია, თბილისი, დოლიძის ქ. N 2
ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო: 
პროექტების შეფასება, სტრატეგიული დაგეგმარება და მენეჯმენტი, ორანიზაციული განვითარება,მარკეტინგი და კომუნიკაციები.
თარიღი: 
05/2009-10/2009
თანამდებობა: 
განვადების მენეჯერი
ძირითადი პასუხისმგებლობა: 
მომხმარებლისთვის განვადების პირობების გაცნობა, სესხის დაანგარიშება, კლიენტის სანდოობისშეფასება და დადასტურებულ განვადებაზე ანგაზიშის მომზადება.
დამსაქმებელი ორგანიზაციის სახელი და მისამართი: 
JCS ”BANK REPUBLIC”
ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო: 
საბანკო სექტორი
თარიღი: 
10-2012-დღემდე
მიღებული/მისაღები ხარისხი ან სერთიფიკატი: 
ჟურნალისტიკის მაგისტრი
სასწავლო დაწესებულების სახელი და მისამართი: 
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჭავჭავაძის გამზირი N.8
თარიღი: 
09/2007-06/2011
მიღებული/მისაღები ხარისხი ან სერთიფიკატი: 
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
სასწავლო დაწესებულების სახელი და მისამართი: 
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი, მერაბ ალექსიძის N.8
მშობლიური ენა: 
ქართული
უცხო ენები: 
ენა: 
ინგლისური
მოსმენა: 
C2
კითხვა: 
C2
ინტერაქცია საუბრისას: 
C1
საუბარი: 
C2
წერა: 
C2
ენა: 
რუსული
მოსმენა: 
B1
საუბარი: 
A2
სოციალური უნარები: 
კრეატიული, ენერგიული, კომუნიკაბელური, მოტივირებული, ადვილად ადაპტირებადი.
ტექნიკური უნარები: 
პროექტების მონიტორინგის მეთოდოლოგია, შევიძინე მენეჯმენტისა და შეფასების საკონსულტაციო კომპანიაში მუშაობისას, 2011 წლიდან დღემდე.
კომპიუტერული უნარები: 
MS Office 2010: Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Internet.
ავტომობილის მართვის უფლება: 
არა