სტუდენტის მენიუ

GAU-ს კურსდამთავრებულები

,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''

აქვე მინდა ავღნიშნო, წარმატებად ითვლება ის, რომ ლექციას გიკითხავს და გასწავლის ისეთი პროფესორი როგორიც მზია თოდუაა სხვა უნივერსიტეტებს გაუ-სგან განსხავებით არ აქვს ასეთი „ფუფუნება''. მისი ნასწავლით გრძნობ, რომ სხვა უნივერსტეტის სტუდენტებისგან განსხვავებით ბევრად წინ...

პროფესორები და ლექტორები

ნატალია ბაღდავაძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვალის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. ამჟამად ასრულებს ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამას. 2004 წლიდან გაიარა...

მიშო მარცვალაძე

კანდიდატთან დასაკავშირებლად მიმართეთ გაუ-ს დასაქმების ცენტრს ტელეფონის ნომერზე: 2 20 65 20 (312) ან ელ-ფოსტაზე: careers@gau.ge

სკოლა: 
საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია
საფეხური: 
საბაკალავრო პროგრამა
კურსი: 
პირველი
თარიღი: 
2013=
სასწავლო დაწესებულების სახელი და მისამართი: 
Gau
მშობლიური ენა: 
ქართული
უცხო ენები: 
ენა: 
ინგლისური, რუსული
მოსმენა: 
B2
კითხვა: 
A1
ინტერაქცია საუბრისას: 
B2
საუბარი: 
C1
წერა: 
A1
ავტომობილის მართვის უფლება: 
არა