სტუდენტის მენიუ

GAU-ს კურსდამთავრებულები

„კორძაძის საადვოკატო ბიურო''

სწავლის პერიოდში, მესამე კურსზე ყოფნისას სტაჟირების გავლა დავიწყე იურიდიულ ფირმა „ელ-ფი-ეი''-ში, სადაც შეხება მქონდა უშუალოდ პრაქტიკასთან, რამაც დიდი გამოცდილება შემძინა და უფრო დამხვეწა. მე ამაყი ვარ, რომ მქონდა საშაულება მესწავლა ისეთ პროფესორებთან როგორებიც არიან...

პროფესორები და ლექტორები

არჩილ იაკობაშვილი სწავლობდა ლივერპულისა (ინგლისი) და კონსტანცის (გერმანია) უნივერსიტეტებში შემდეგი მიმართულებებით: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები; ფინანსები; სამართალმცოდნეობა. 2011 წელს მას მიენიჭა ეკონომიკის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი...

ნუცა მასხულია

კანდიდატთან დასაკავშირებლად მიმართეთ გაუ-ს დასაქმების ცენტრს ტელეფონის ნომერზე: 2 20 65 20 (312) ან ელ-ფოსტაზე: careers@gau.ge

სკოლა: 
ბიზნესის სკოლა
საფეხური: 
საბაკალავრო პროგრამა
კურსი: 
მეორე
თარიღი: 
2013-2017
მიღებული/მისაღები ხარისხი ან სერთიფიკატი: 
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
სასწავლო დაწესებულების სახელი და მისამართი: 
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
მშობლიური ენა: 
ქართული
უცხო ენები: 
ენა: 
ინგლისური, რუსული
მოსმენა: 
C1
კითხვა: 
C1
ინტერაქცია საუბრისას: 
C1
საუბარი: 
B2
წერა: 
C1
ავტომობილის მართვის უფლება: 
დიახ
მიმართულება: