• სარეგისტრაციო ფორმა ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი

სარეგისტრაციო ფორმა

პროგრამის გასავლელად საჭიროა:

შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა

- გამოაგზავნოთ ავტობიოგრაფია (CV) ქვემოთ მითითებულ მისამართზე

- ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge