• სასერტიფიკატო პროგრამები ინფორმაცია მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • სასერტიფიკატო პროგრამები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები რა? სად? როდის?
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ექსკურსია GAU-ში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • სასერტიფიკატო პროგრამები GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ტურიზმის მენეჯმენტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები Balloon Football
 • სასერტიფიკატო პროგრამები Business Law & Management
 • სასერტიფიკატო პროგრამები Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • სასერტიფიკატო პროგრამები მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასერტიფიკატო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კრეატიული მარკეტინგი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასერტიფიკატო პროგრამები Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ბლოგი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ოფის მენეჯმენტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ენების სწავლა და სწავლება
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • სასერტიფიკატო პროგრამები კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სააპლიკაციო ფორმა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • სასერტიფიკატო პროგრამები მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • სასერტიფიკატო პროგრამები საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • სასერტიფიკატო პროგრამები აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ბლოგი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • სასერტიფიკატო პროგრამები პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები საკონტაქტო ინფორმაცია
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • სასერტიფიკატო პროგრამები მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • სასერტიფიკატო პროგრამები როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ჩვენი სტუდენტები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • სასერტიფიკატო პროგრამები რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სასარგებლო ბმულები
 • სასერტიფიკატო პროგრამები გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • სასერტიფიკატო პროგრამები ბიზნესის სკოლა

ვორქშოფი ქოუჩინგში

გაუ

columbus

 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) აცხადებს მიღებას  ქოუჩინგის 3 დღიან ვორქშოფზე:                    

მე საკმარისი ვარ!-

 • მეტი წარმატების მისაღწევად!
 • ჩემი ცხოვრების მთავარი მისიის რეალიზაციისთვის!

 

მთავარი გამოწვევები:

 • ხარვეზები რესურსების მენეჯმენტში
 • არაეფექტური გუნდური მუშაობა
 • არაეფექტური კომუნიკაცია
 • დაბალი მოტივაცია
 • შიში ახალი წამოწყებების მიმართ
 • სათანადო უნარების და კონტაქტების ნაკლებობა

 

ვორქშოფის შედეგად:

 1. შეძლებთ რესურსების სწორ მენეჯმენტს
 2. გაიუმჯობესებთ გუნდური მუშაობის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარებს
 3. აიმაღლებთ მოტივაციას
 4. გექნებათ კონკრეტული ტექნიკები რთულ პროექტებზე სამუშაოდ
 5. იქნებით თავდაჯერებული თქვენს ყველა წამოწყებაში
 6. გაიაზრებთ საკუთარ მისიას და მნიშვნელოვნებას
 7. მიაღწევთ დასახულ მიზნებს ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

 

განრიგი და შინაარსი: 
დღე-1

11:00-14:00

-    გაცნობა,ვინ ვართ ჩვენ

-    წესები მონაწილეებისთვის

-    რა არის ქოუჩინგი?

-    როგორ დამეხმარება ქოუჩინგი წარმატების მიღწევაში?

-    შედარება მომიჯნავე პროფესიებთან (ტრეინინგი,მენტორინგი,ფსიქოთერაპია)

-    მილტონ ერიქსონის 5 პრინციპი

-    ადამიანის ტვინის სტრუქტურა და როგორ მუშაობს ის -კინესთეტიკური, ემოციური და ვიზუალური ტვინი

14:00-14:30--სადილი

14:30-17:00

-    დაბალანსებული ცხოვრების კრიტერიუმების აღმოჩენა,სწორი პრიორიტეტიზაცია,ბალანსის ბორბალი

-    გრაფიკული გამოსახულება და ალგორითმი

-    პრაქტიკული სავარჯიშო

17:00-17:20--ყავის შესვენება

17:20-18:30

-    მიზნების დასახვა და მათი ოპტიმიზაცია:შედეგების ჩარჩო

-    რა გავიგეთ დღეს ახალი?


დღე- 2

11:00-14:00

-    პირველი დღის შეჯამება

-    ინსაიტები, შეფასებები

-    ნაკადის მდგომარეობა (flow state)

-    ბედნიერების საიდუმლო

-    გამოწვევებიvs. უნარები

-    გადავადების დაძლევა

14:00-14:30--სადილი

14:30-17:00

-    როგორ გავხდეთ რესურსულები?

-    რა ვიცით და რა არ ვიცით საკუთარი თავის შესახებ?

-    ჯოჰარის ფანჯარა

-    ენერგიის მენეჯმენტი, პრიორიტეტების დალაგების ტექნიკა

-    მატრიცა: გრაფიკული გამოსახულება და ალგორითმი

-    პრაქტიკული სავარჯიშო ჯგუფებში

 

17:00-17:20--ყავის შესვენება

17:20-18:30

-    რა განსხვავებაა ფასეულობებსა და წარმოდგენებს შორის?

-    შემზღუდავი რწმენა-წარმოდგენები (limiting beliefs)

-    პარადიგმებთან მუშაობა

-    საშინადო დავალება: განსაზღვრეთ მინ. 1 შემზღუდავი რწმენა-წარმოდგენა/შეხედულება, რომელიც იცით, რომ ხელს გიშლით წინსვლაში.

-    რა გავიგეთ დღეს ახალი?

 

დღე-3

11:00-13:30

-    მე-2 დღის შეჯამება

-    ინსაიტები, შეფასებები

-    შიში vs. გამბედაობა

-    ცვლილების ეფექტი ჯგუფებზე და ინდივიდებზე

-    4 გრემლინი

-    ვიზუალიზაციის ძალა „წარმოიდგინე რომ“

-    მეტაპროგრამების ზოგადი ახსნა

-    მაგალითი: შესაძლებლობები -პროცედურა

     რეფლექსური-პროაქტიული

 

13:30-14:00--სადილი

14:00-17:00

დისნეის მეთოდი

-    ჭიდილი გულსა და გონებას შორის

-    გუნდურიმუშაობის ეფექტურობის გაზრდა

-    ენთუზიაზმის ამაღლება

-    კომუნიუკაციის გაუმჯობესება

-    რთულ პროექტებზე მუშაობა და კონკრეტული გეგმის შემუშავება

-    ახალ წამოწყებებზე მუშაობა,

პირამიდა

-    მოტივაციის ამაღლება

-    რა არის მისია და როგორ გავიგოთ რა არის ჩვენი მისია

-    გასეირნება მისიისკენ

-    დემო

17:00-17:20--ყავის შესვენება

17:20-18:30

-    სავარჯიშო „მე საკმარისი ვარ!“

-    ვორქშოპის შეჯამება

-    უკუკავშირი

-    რა დამამახსოვრდა ყველაზე მეტად? რითი იყო ეს ვორქშოპი ღირებული?

-    რა მნიშვნელობა აქვს აქ მიღებულ ინფორმაციას პირადად ჩემთვის?

 

ვორქშოფის ჩატარების თარიღი: 19-21 მაისი

ხანგრძლივობა: 3 დღე [11:00-18:30]

ფასი: 590 ლარი [ღირებულებაში  შედის სადილი და 1 ყავის შესვენება],  ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი აპლიკანტის შემთხვევაში მოქმედებს 10 %-იანი ფასდაკლება.

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა GAU-ს სერტიფიკატი

                              რეგისტრაცია გრძელდება 18 მაისამდე!

 

რეგისტრაციისათვის გამოაგზავნეთ სააპლიკაციო ფორმა, ან მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10)

 

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
მობ: 599 08 18 75,
       599 11 08 11; 

ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge