• ქოუჩი,ტრენერი სამშენებლო ნორმების და პრაქტიკის პრობლემები
 • ქოუჩი,ტრენერი პროექტების მართვა
 • ქოუჩი,ტრენერი ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი GAU-ს ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება
 • ქოუჩი,ტრენერი მაგისტრატურა გაუ-ში დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • ქოუჩი,ტრენერი მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი რა? სად? როდის?
 • ქოუჩი,ტრენერი ექსკურსია GAU-ში
 • ქოუჩი,ტრენერი სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • ქოუჩი,ტრენერი GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • ქოუჩი,ტრენერი GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი ტურიზმის მენეჯმენტი
 • ქოუჩი,ტრენერი ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი Balloon Football
 • ქოუჩი,ტრენერი Business Law & Management
 • ქოუჩი,ტრენერი Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • ქოუჩი,ტრენერი MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ქოუჩი,ტრენერი MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ქოუჩი,ტრენერი MPM (Manufacturing Process Management)
 • ქოუჩი,ტრენერი MPM (Manufacturing Process Management)
 • ქოუჩი,ტრენერი კრეატიული მარკეტინგი
 • ქოუჩი,ტრენერი MPM (Manufacturing Process Management)
 • ქოუჩი,ტრენერი Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი ბლოგი
 • ქოუჩი,ტრენერი პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ქოუჩი,ტრენერი კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ქოუჩი,ტრენერი ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • ქოუჩი,ტრენერი ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • ქოუჩი,ტრენერი GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • ქოუჩი,ტრენერი ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • ქოუჩი,ტრენერი კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ქოუჩი,ტრენერი კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ქოუჩი,ტრენერი კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ქოუჩი,ტრენერი კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ქოუჩი,ტრენერი ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • ქოუჩი,ტრენერი სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • ქოუჩი,ტრენერი ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • ქოუჩი,ტრენერი ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი ოფის მენეჯმენტი
 • ქოუჩი,ტრენერი 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • ქოუჩი,ტრენერი მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • ქოუჩი,ტრენერი რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • ქოუჩი,ტრენერი ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • ქოუჩი,ტრენერი ენების სწავლა და სწავლება
 • ქოუჩი,ტრენერი სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • ქოუჩი,ტრენერი სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • ქოუჩი,ტრენერი კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • ქოუჩი,ტრენერი სააპლიკაციო ფორმა
 • ქოუჩი,ტრენერი მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • ქოუჩი,ტრენერი მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • ქოუჩი,ტრენერი მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • ქოუჩი,ტრენერი სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • ქოუჩი,ტრენერი სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ქოუჩი,ტრენერი პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • ქოუჩი,ტრენერი საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • ქოუჩი,ტრენერი აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ბლოგი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • ქოუჩი,ტრენერი სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • ქოუჩი,ტრენერი პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • ქოუჩი,ტრენერი საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • ქოუჩი,ტრენერი მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • ქოუჩი,ტრენერი სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ქოუჩი,ტრენერი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • ქოუჩი,ტრენერი როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • ქოუჩი,ტრენერი ჩვენი სტუდენტები
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • ქოუჩი,ტრენერი რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • ქოუჩი,ტრენერი გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • ქოუჩი,ტრენერი გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • ქოუჩი,ტრენერი გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • ქოუჩი,ტრენერი გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • ქოუჩი,ტრენერი სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • ქოუჩი,ტრენერი სასარგებლო ბმულები
 • ქოუჩი,ტრენერი გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • ქოუჩი,ტრენერი ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • ქოუჩი,ტრენერი სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • ქოუჩი,ტრენერი ბიზნესის სკოლა

ქოუჩი, ტრენერი

ვორქშოფის ავტორები და წამყვანები

ირინა ტორონჯაძე

 

ირინა ტორონჯაძე-ექიმი,ერიქსონის საერთაშორისო ინსტიტუტის (erickson.edu) სერტიფიცირებული ქოუჩი.

მენეჯერული გამოცდილება: ჯანმრთელობის დაზღვევაში,PR-სა და პროდიუსინგში.ბლოგერი,ელექტრონული წიგნის „სასარგებლო ხილი“-ს ავტორი(saba.com.ge).

 

 

ეკატერინე ჩიგოგიძე

 

ეკატერინე ჩიგოგიძე-ინგლისური ენის ფილოლოგი,ერიქსონის საერთაშორისო ინსტიტუტის (erickson.edu) სერტიფიცირებული ქოუჩი.

პერსონალისა და ფინანსების მართვის სპეციალისტი.