GAU-ს კურსდამთავრებულები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

"მაგისტრატურის მე-2 კურსზე სწავლისას გაუ-ს შუამდგომლობით მიმიწვიეს გასაუბრებაზე სტაჟიორის პოზიციაზე Deloitte Consulting-ში, რომელიც საქართველოში ახორციელებს USAID-ის პროექტს „საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა“ (EPI Georgia). მინდა აღვნიშნო, რომ დიდი კონკურსის მიუხედავად, ყველა სასტაჟიორო ვაკანსიაზე GAU-ს სტუდენტები მიიღეს."

პროფესორები და ლექტორები

ირმა მახათაძეს აქვს იურისტად მუშაობის 23 წლიანი გამოცდილება. 1984-1989 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახლემწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობაზე...

GAU PR კლუბი

GAU-ს საუნივერსიტეტო ცხოვრება იმდენად მრავალფეროვანი, საინტერესო და სახალისოა, რამდენადაც GAUელები ამას მოინდომებენ. GAU-ს PR ჯგუფის მიდგომა ასეთია - ყველაფერი სტუდენტებისთვის სტუდენტებთან ერთად!
კონკურსი „GAUპიარე“

 • მიზანი: სტუდენტური ცხოვრების გააქტიურება და ღონისძიებებში GAUელების მეტი ჩართულობა.
 • პირობები: კონკურსში მონაწილეობა GAU-ს ნებისმიერი სკოლისა და კურსის სტუდენტს შეუძლია.

შესარჩევი ტური: შეავსეთ უმარტივესი აპლიკაცია 26 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით შემდეგ ბმულზე: https://docs.google.com/a/gau.ge/forms/d/1rpI5nZuON4KMPXQ3RjI3MDljHCSxumhIJheBmJU02VE/viewform?edit_requested=true

გასაუბრება აპლიკანტებს ჩაუტარდებათ 9-10 თებერვალს. 

შერჩევისას ყურადღება მიექცევა შემდეგ თვისებებს:

 • კომუნიკაბელური/პრეზენტაბელური
 • მოტივირებული
 • აქტიური 
 • ერთგული
 • შემოქმედებითი
 • პუნქტუალური

ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება-შესრულების შემდეგ კი გამოვლინდება თითო სკოლის თითო საუკეთესო წარმომადგენელი ანუ GAU-ს 5 სტუდენტური PR მენეჯერი.

სამუშაოს აღწერილობა (სამუშაო შესრულდება GAU-ს მარკეტინგის ჯგუფის ხელმძღვანელობით):

 • GAU-ს შიდა და გარე ღონისძიებების კონცეფციის ერთობლივად შემუშავება და განხორციელება.
 • ღონისძიებების, კონკურსების, არსებული ვაკანსიების, მოხალისეობრივი ჯგუფების შეკრებისა და სხვა სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება.
 • ღონისძიებების საორგანიზაციო საკითხებში დახმარება (საჭიროებისამებრ ფოტოგადაღება, დეკორაციის მოწყობა, ლოჯისტიკური საკითხები)
 • საკუთარი სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტებთან მუდმივი კონტაქტი.
 • პროექტებში ჩართულობის ინტენსივობა განისაზღვრება თვეში საშუალოდ 4 შეხვედრით. გრაფიკი მორგებული იქნება სასწავლო პროცესს.

GAU-ს სტუდენტურ PR მენეჯერებს გაწეული სამსახურისთვის გადაეცემათ:

 • GAU-ს სასერტიფიკატო კურსებიდან მათთვის სასურველი პროგრამის ვაუჩერი
 • სპეციალური რეკომენდაცია მიღებული კვალიფიკაციის გათვალისწინებით
 • 400 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი, რომლის გამოყენებაც GAU-ში სექტემბრიდან იქნება შესაძლებელი სწავლის საფასურის ნაწილობრივ დასაფარად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 558 19 51 19