GAU-ს კურსდამთავრებულები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

"GAU-ს სწორად ჩამოყალიბებულმა და ეფექტურმა პროგრამამ საშუალება მომცა სწავლის დაწყების ადრეულ ეტაპზევე კონკურენცია გამეწია სხვა უნივერსიტეტების მრავალი უფროსკურსელისა და კუსრდამთვრებულისთვის და წარმატებით გამევლო შერჩევის რამდენიმე ეტაპი..."

პროფესორები და ლექტორები

ნინო მესხიშვილი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ALPE (სამართლებრივი განათლების ფონდი). პარალელურად მონაწილეობდა ALPE –ს მიერ განხორციელებულ 2 პროექტში: ''სამართალდამცავ სტრუქტურების რეფორმირების სამოქალაქო მხაედაჭერა” პროგრამის კოორდინატორად და ''ვსწავლობთ დემოკრატიას” პროგრამის ასისტენტი.

განცხადებები

2013-10-22 14:16:00

გაუ-ს სტუდენტებო, სულ მალე გაუ-ს ვებ გვერდზე ამუშავდება ბლოგი, რომლის ავტორებიც გვინდა რომ იყოთ თქვენ. ბლოგის მიზანია, რომ სტუდენტებს მიეცეთ საშუალება გადმოსცენ თავიანთი აზრები აკადემიური ჩარჩოს ფარგლებს გარეთ. გვინდა რომ წეროთ თქვენს ემოციებზე, გამოცდილებაზე...

2013-10-04 16:27:00

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა 2013-2014 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის განსაზღვრის შესახებ კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) შესაბამისად სასწავლო პროცესის წარმართვისა და 2013-2014 სასწავლო წელს სასწავლო...

2013-09-16 16:49:00

ბიზნესის სკოლის სტუდენტთა და პირველკურსელთა საყურადღებოდ: იხილეთ 2013-14 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი, იხილეთ პირველკურსელთა ჯგუფებში გადანაწილების ცხრილი...

2013-09-04 13:56:00

ბიზნესის სკოლა: 14 სექტემბერი, 14:00 საათი - ბიზნესის სკოლაში ჩარიცხულ პირველკურსელთა რეგისტრაცია (მეორე სართული, აუდიტორია #204, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მერაბ ალექსიძის 8) სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - სამართალმცოდნეობის პროგრამა: 13 სექტემბერი...

2013-09-04 12:00:00

2013-14 სასწავლო წლის დაწყებამდე (16 სექტემბერი) გაუ-ში ჩარიცხულ პირველკურსელთა მშობლებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებისა და მათ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის მიზნით პირველკურსელთა მშობლებთან შეხვედრებს გამართავენ გაუ-ს პრეზიდენტი - რ. მაიკლ ქაუგილი...

2013-09-04 00:06:00

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთები მიიღება 2013 წლის 4 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანატში (მისამართი: მერაბ ალექსიძის 8)...

2013-09-03 12:00:00

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთები მიიღება 2013 წლის 3 სექტემბრიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით ბიზნესის სკოლის დეკანატში (მეორე სართული, ოთახი #222, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მერაბ ალექსიძის 8)...

2013-09-03 00:34:00

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელსაც სურს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლა უნივერსიტეტის ფარგლებში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან, ვალდებულია მიმართოს უნივერსიტეტს განცხადებითა და თანდართული საბუთებით 3 სექტემბრიდან 13...

2013-09-03 00:24:00

სტუდენტი, რომელმაც მოიპოვა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონული პორტალის საშუალებით მობილობის წესით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, ვალდებულია მიმართოს უნივერსიტეტს განცხადებითა და თანდართული საბუთებით...

2013-09-02 12:00:00

12 სექტემბერს, 15:00 საათზე ჩატარდება შეხვედრა GAU-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლის პირველკურსელებთან (მისამართი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მერაბ ალექსიძის 8, აუდიტორია #321) შეხვედრას გამართავს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა...

2013-07-29 00:30:00

1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია იქნება შვებულებაში. ყველა სახის ინფორმაციის მისაღებად 19 აგვისტოდან, 11:00 დან 18:00 საათამდე დარეკეთ ნომერზე: 2 20 65 20, შიდა ნომერი - 304...

2013-07-16 03:43:00

გაუ აცხადებს კონკურსს 2013 წლის შემოდგომის სემესტრიდან ბიზნესის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე სტუდენტთა მისაღებად. საბუთების მიღება იწარმოებს - 19 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით. გასაუბრება ბიზნესის სკოლის სადისერტაციო საბჭოში ჩატარდება...

2012-11-16 01:04:00

ქართულა-მერიკული უნივერსიტეტის ლიბერალური განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 15 ნოემბერს ჩატარებული კონკურსის შედეგები:

2012-10-05 16:14:00

''უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 34–ე მუხლისა და ქართულ–ამერიკულ უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობებზე ასარჩევ კანდიდატთა საკონკურსო კომისიის სხდომის 2012 წლის 10 მაისის შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე...

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
2012-10-05 15:00:00

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს ლიბერალური განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად სამი წლის ვადით. მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებები: სრული პროფესორი...

გვერდები