• ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პროექტების მართვა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU-ს ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მაგისტრატურა გაუ-ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! რა? სად? როდის?
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ექსკურსია GAU-ში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ტურიზმის მენეჯმენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Balloon Football
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Business Law & Management
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM (Manufacturing Process Management)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM (Manufacturing Process Management)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კრეატიული მარკეტინგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM (Manufacturing Process Management)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბლოგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ოფის მენეჯმენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ენების სწავლა და სწავლება
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სააპლიკაციო ფორმა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბლოგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ჩვენი სტუდენტები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასარგებლო ბმულები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

"ემ გრუპი"

"მიუხედავად იმისა, რომ GAU-ში მეოთხე კურსზე გადმოვედი სხვა უნივერსიტეტიდან, ძალიან კარგად შევძელი დამენახა GAU-ს უპირატესობები: პირველ რიგში უნივერსტეტის მხრიდან ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის, რათა მათ სწავლისთვის სამუშაოს შეთავსებაც შეძლონ; გარემო, რომელიც ძალიან მეგობრულია და, ამავე დროს, ამბიციის გამჩენი, რომ უკეთესი და წარმატებული იყო..."

პროფესორები და ლექტორები

მაია დიასამიძე პედაგოგიურ მუშაობას ეწევა 2001 წლიდან. ასწავლიდა ინგლისურ ენას დიპლომატიურ აკადემიაში (2001-2010წ.) შავი ზღვის უნივერსიტეტში (2007წ.) ენების დიპლომატიისა და სამართლის სკოლაში (2001-2010წ). 2005 წელს გაიარა ტრენინგი ,,თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიები“...

ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის!

GAU-ს საგაზაფხულო ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება, შემდეგი გაჩერება კახეთია!

GAU-ს სტუდენტებო 21 მაისს 9:30 წუთზე გელოებით GAU-ს შენობასთან.

თანამედროვე ავტობუსით გავემართებით ალავერდისკენ, სადაც მოვინახულებთ ალავერდის ტაძარს, შემდეგ დავათვალიერებთ წინანდლის სახლ-მუზეუმს. ტურისტული ექსკურსიის შემდეგ კი დავსხდებით ბუნებაში და ვივახშმებთ. 

 

ადგილების რაოდენობა შევსებულია.

 • ტრანსპორტირების ხარჯებს სრულად ანაზღაურებს GAU-ს ადმინისტრაცია.
 • ექსკურსიაში მონაწილეობის ღირებულებაა 25 ლარი.

 

593283244 

GAU-ს ელჩი

 
ექსკურსია GAU-ში ექსკურსია GAU-ში ექსკურსია GAU-ში

 

დღის განრიგი

 • 09:30 - თბილისიდან გასვლა
 • 12:00 - ალავერდის ტაძრის მონახულება
 • 13:00 - სამხარი
 • 14:00 - წინანდლის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის მონახულება
 • 16:30 - ვახშამი