GAU-ს კურსდამთავრებულები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

"კარიერული წინსვლის პერსპექტივა - ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო უპირატესობა, რომელიც განასხვავებს GAU-ს და უდაოდ ანიჭებს მას საუკეთესო უნივერსიტეტის სტატუსს. GAU გამორჩეული უნივერსიტეტია და მე პირადად მისი დიდი მადლობელი ვარ..."

პროფესორები და ლექტორები

თამარ კიკნაძეს განათლება მიღებული აქვს მოსკოვის დიპლომატიური აკადემის დოქტორანტურაში, ინგლისის ლონდონ-პარკის სკოლაში, თბილისის მენეჯერთა სკოლაში, თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტიში, 1988 წელს გაიარა სტაჟირება უნგრეთში, ქ. ავსტრიაში - ეკონომიკური განათლების სკოლაში, 2000-2001 წლებში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიარა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები...

ელექტრონული ბაზები

https://www.cambridge.org/core

384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში. 2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან. 

საგნობრივი სპექტრი:

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.

პრიორიტეტი:

 • თავისუფალი წვდომა გასული წლების ციფრული არქივზე 1997 წლიდან.
 • 161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა დარგში (SSCI) (SCI) და 46 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-ის ციტირების ინდექსით.
 • წამყვან სფეროდ მოიაზრება ამერიკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა მიმოხილვა, ფსიქოლოგიური მეცნიერებები, ეკონომიკური ისტორია, მსოფლიო პოლიტიკა, და მიკროანალიტიკა.

მძლავრი საძიებო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ძიებას სრულ ტექსტში მონაცემთა ბაზიდან გაფართოებული ველის დახმარებით.

OVERVIEW

Cambridge Journals Online offers access to a multidisciplinary collection of 384 leading journals, including over 200 published on behalf of learned and professional societies.

In 2017, an additional 20 journals were added to Cambridge Journals Online, covering the subjects of Law, Plant Science, Anthropology & Archeology, and others.

Cambridge Journals are recognized globally for their quality, scope and editorial integrity. Many are the leading journals in their fields and together they form one of the most valuable and comprehensive collections of research available today.

SUBJECT COVERAGE

Cambridge Journals Online covers a broad range of subjects across the humanities, social sciences and science, including: anthropology, archaeology, area studies, art, astronomy, chemistry, classical studies, computer science, drama and theatre, earth and environmental sciences, economics, education, engineering, English language Teaching, film, media, mass communication, general science, geography, history, language and linguistics, law, life sciences, literature, management, materials science, mathematics, medicine, music, nutrition, philosophy, physics, politics and international relations, psychology, religion, sociology, statistics and probability

 

 • BioOne Complete  

BioOne

www.bioone.org                                                                           

180-ზე მეტი Life Sciences-ის ჟურნალი 136 სოციალური გამომცემლობიდან, 85000-ზე მეტი სტატიის ჩამონათვალით და სრულტექსტიანი სტატიებით, რომელთა რაოდენობაც ამჯერად 125.000-ია და რომელთა რიცხვიც ყოველწლიურად მატულობს.

 საგნობრივი სპექტრი:

 • ბიოლოგია, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტი:

 • საიტზე ხელმისაწვდომია 140 არაკომერციული საზოგადოებივი  გამომცემლობის 184 მაღალი იმპაქტფაქტორიანი სამეცნიერო კვლევითი ჟურნალი. 

BioOne Complete 

Over 180 Life Sciences journals from 136 society publishers, with over 85,000 articles, with over 125,000 full-text articles and growing daily. Biological, ecological, and environmental sciences.

SUBJECT COVERAGE

Biological, ecological, and environmental sciences.

Access to 184 high-impact research journals from 140 not-for-profit society publishers including the five titles that will debut in 2015

 

https://www.dukeupress.edu/

DukeUniversityPress

 

44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი 

საგნობრივი სპექტრი: 

აფრიკული კვლევები, ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, აზიური კვლევები, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ჯანმრთელობის დაცვა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა. 

პრიორიტეტი:

 • თავისუფალი წვდომა  ყველა საჟურნალო ფაილზე 2000 წლიდან დღემდე, პლიუს დამატებით, შერჩევითი მასალები 1940 წლიდან - 2014 წლამდე.

19 ინდექსირებული ჟურნალი გამიმცემლობა Scopus-იდან;   ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა18 ჟურნალი ციტირების მაღალი ინდექსით; სოციალურ მეცნიერებათა 9 ინდექსრებული ჟურნალი.

e-Duke Journals Scholarly Collection       

44 journals in humanities and social sciences 

SUBJECT COVERAGE

African studies, anthropology, art & art history, asian studies, criticism & theory, cultural studies, economics, education, environmental humanities, ethnography, european studies, fiction & poetry, film & media studies, gender & sexuality studies, literary studies, health policy, history, international regional studies, middle east studies, music theory, pedagogy, philosophy, politics, religious studies, science studies, sociology & social theory, theatre & performance studies.

Free access to all back issues for the duration of the deal – for a large portion of the journals these files extend back to

 

 www.e-elgar.com

https://www.elgaronline.com/page/70/journals)

შვიდი სამართლისა და მართვის ჟურნალი, და დაახლოებით 280 სასწავლო ელექტრონული წიგნი. 

საგნობრივი სპექტრი:

წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. კოლექცია მოიცავს სამეცნიერო მონოგრაფიებს, სახელმძღვანელოებსა და ცნობარებს.

პრიორიტეტი:

 • ჟურნალები გარემოსა და ადამიანის უფლებების შესახებ.
 • Queen Mary Journals-ი ჟურნალები ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ
 • კეინზისეული ეკონომიკის მიმოხილვა
 • ევროპული ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის შესახებ
 • ლიდერობის ინსტიტუტი და ჰუმანიზმი
 • სიახლე! აზიის წყნარი ოკეანის ჟუნრალები ეკოლოგიური კანონმდებლობებით
 • სიახლე! კემბრიჯის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალები

 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

Seven law and management journals, and over 280 development studies e-books: finance, economics, innovation studies, infrastructure development, health, corporate governance, public and social policy, migration, research methods, intellectual property, legal reform, and more.

 • Journal of Human Rights and the Environment 
 • Queen Mary Journal of Intellectual Property
 • Review of Keynesian Economics 
 • European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention 
 • Leadership and the Humanities
 • New! Asia Pacific Journal of Environmental Law
 • New! Cambridge International Law Journal

 

SUBJECT COVERAGE

books covering many areas of development studies including finance, economics, innovation studies, infrastructure development, health, corporate governance, public and social policy, migration, research methods, intellectual property, legal reform and more. The collection includes scholarly monographs, handbooks and reference books.

 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche)

www.imf.org  

მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 ჟურნალი მოწოდებული გამომცემლობა SAGE-ის მიერ, სადაც წარმოდგენილია სრულ სპექტრი 1847 წლიდან დღემდე. 

საგნობრივი სპექტრი: 

მექანიკური ინჟინერია 

პრიორიტეტი:

 • ყოველი 18 სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ცირიტებულ სტატიათა რიცხვში.
 • ყველა ჟურნალი ინდექსირებულია SCOPUS-ში 

IMechE Journals

 • 18 journals from the Institution of Mechanical Engineers, published by SAGE
 • The IMechE journals cover all aspects of mechanical engineering from 1847 to the present day.
 • Accessibility: 17 of the 18 titles are included in the Thomson Reuters Journal Citation Reports, and all of them are indexed in SCOPUS

SUBJECT COVERAGE

Mechanicalengineering 

 

 http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true

 IMF Publications

11000-ზე მეტი პუბლიკაცია და 1 მილიონზე მეტი  ჩანაწერი მონაცემთა ბაზიდან. მონაცემთა ბაზები სტატისტიკური მონაცემებით, ბიულეტენებით და ყველა ხელმისაწვდომი ანგარიშებით. 

საგნობრივი სპექტრი:

საგადასახდო ბალანსი, ეკონომეტრიკული მოდელები, ეკონომიკური თანამშრომლობა, ეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკური პოლიტიკა, ენერგეტიკა, მართვის, ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები, სავალუტო, უცხოური ინვესტიციები, გლობალიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ვაჭრობა, შრომის ბაზარი, მონეტარული პოლიტიკა, ფულად-საკრედიტო კავშირები, პოლიტიკური ეკონომიკა, სიღარიბის დაძლევა, გაცვლითი კურსი, რეგიონული ეკონომიკა, ტარიფები, სავაჭრო შეთანხმებები. 

პრიორიტეტი:

 • IMF ელექტრონული ბიბლიოთეკა არის მნიშვნელოვანი რესურსი ეკონომიკური და ანალიტიკური კვლევების ჩატარების დროს 

IMF eLibrary

Over 11,000 text publications and more than 1 million data series including statistics, papers and county reports

With more than 11,000 text publications and full access to the IMF’s statistical databases, the IMF eLibrary is an important resource for economic study and analysis 

SUBJECT COVERAGE

Balance of payments, capital markets, commodities, econometric models, economic cooperation, economic development, economic policy, energy, governance, financial institutions and markets, foreign exchange, foreign investment, globalization, international organizations, international liquidity, international trade, labor markets, mining, monetary policy, monetary unions, political economy, poverty reduction and aid, real exchange rates, regional economics, tariffs, trade agreements 

 

 MassachusettsMedicalSociety

http://www.nejm.org

ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალები სადაც თავმოყრილია სტატიები ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა და ანგარიშებით. 

საგნობრივი სპექტრი: 

სტატიებში აქცენტი დათმობილი აქვს მედიცინას და მის ქვედარგებს, რომელთა შორისაა: კარდიოლოგია, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ენდოკრინოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია / ონკოლოგია, იმუნოლოგია / ალერგოლოგია, ინფექციური დაავადებები, ნეფროლოგია, ნევროლოგია / ნეიროქირურგია, პულმოლოგია და რევმატოლოგია.

პრიორიტეტი:

 • New England Journal of Medicine ბაზა მოიცავს წვდომას სრულ ტექსტებზე 1990 წლიდან (ტომი 322, № 1) დღევანდელ დღემდე.
 • ბაზა მოიცავს მულტიმედიურ და ინტერაქტიულ შინაარსის ერთეულებსა და ვიდეოებს კლინიკური მედიცინის შესახებ. 

New England Journal of Medicine

A weekly general medical journal with new medical research findings, review articles and case reports:

SUBJECT COVERAGE

The New England Journal of Medicine publishes content with an emphasis on internal medicine and sub-specialty areas, including cardiology, emergency medicine, endocrinology, gastroenterology, hematology/oncology, immunology/allergy, infectious disease, nephrology, neurology/neurosurgery, pulmonary, and rheumatology.

 • Subscriptions to the New England Journal of Medicine include full-text content access for the years 1990 (Volume 322, No. 1) to present
 • 52 weeks of research and clinical insights, including Original Articles, Review Articles, and The Case Records of the Massachusetts General Hospital

Multimedia and interactive content, including Videos in Clinical Medicine

 

https://royalsociety.org/journals/     
 
RoyalSocietyPublishing    
 
ცხრა მაღალმოთხოვნედი დარგი ფიზიკის, ბიოლოგიისა და სხვა მათი მომიჯნავე დისციპლინებიდან. მათ შორის ფილოსოფიისა და ლოგიკის სფეროდან. ბაზა მოიცავს Royal Society-ის  ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.
 
საგნობრივი სპექტრი:
 
ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები
 
პრიორიტეტი:

 • ბაზაში ხელმისაწვდომია ჟურნალები რომლებიც გამოდის 1660 წლიდან მსოფლიოს უძველეს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობებში, მათ შორისაა Royal Society's  ციფრული არქივი.

 
Royal Society Journals Collection

Nine high-impact titles in the physical, biological and cross-disciplinary sciences.

 • comprises nine high-impact titles in the physical and biological sciences, including Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B. Subscribers also benefit from access to the Royal Society's Digital Archive which goes back to 1665.

SUBJECT COVERAGE 

Biological sciences, physical, mathematical and engineering sciences, cross-disciplinary subjects.

 • Access to nine high-impact journals published by the world's oldest scientific academy in continuous existence, which has been at the forefront of enquiry and discovery since its foundation in 1660

Subscribers benefit from access to the Royal Society's Digital Archive which contains every paper published in the Royal Society's journals since 1665

 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier

SAGE PublicationsLtd

ფართო სპექტრის საგნობრივი 900-ზე მეტი წამყვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი 2017 წლის კოლექციიდან, 909 სამეცნიერო სტატიით.
 
საგნობრივი სპექტრი: ბიზნესი, ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები და მედიცის სფერო.
 
პრიორიტეტი:

მოიცავს სამეცნიერო სტატიებს, კრეძოდ: 2009 წ. კოლექციიდან 582; 2012 წ. კოლექციიდან 653; 2014 წ. კოლექციიდან 727; 2015 წ. კოლექციიდან 751; 2016 წ. კოლექციიდან 824 და 2017 წ. კოლექციიდან 909 სახელწოდებებით.
SAGEის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალეთა ჩამონათვალში (JCR)
 
SAGE Premier

Over 900 leading international peer reviewed journals in a wide range of subject areas, 2017 Collection counts 909 titles.
 
SUBJECT COVERAGE

SAGE Premier offers broad interdisciplinary coverage of a wide range of subject areas, including business, humanities, social science, and science, technology and medicine.

The 2009 Collection with 582 titles, the 2012 Collection with 653 titles, the 2014 Collection wit 727 titles, the 2015 Collection with 751 titles, the 2016 Collection with 824 titles, or the 2017 Collection with 909 titles.
All SAGE journals are peer-reviewed and over 65% of the content in the SAGE Premier package is ranked in the 2010 Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR)