• ბიბლიოთეკა #GAUზიარესიყვარული დაწვრილებით →
 • ბიბლიოთეკა სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • ბიბლიოთეკა GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • ბიბლიოთეკა GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ბიბლიოთეკა სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • ბიბლიოთეკა ტურიზმის მენეჯმენტი
 • ბიბლიოთეკა ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • ბიბლიოთეკა Balloon Football
 • ბიბლიოთეკა Business Law & Management
 • ბიბლიოთეკა Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • ბიბლიოთეკა მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ბიბლიოთეკა MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ბიბლიოთეკა MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ბიბლიოთეკა MPM (Manufacturing Process Management)
 • ბიბლიოთეკა MPM (Manufacturing Process Management)
 • ბიბლიოთეკა კრეატიული მარკეტინგი
 • ბიბლიოთეკა MPM (Manufacturing Process Management)
 • ბიბლიოთეკა Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ბიბლიოთეკა ბლოგი
 • ბიბლიოთეკა პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • ბიბლიოთეკა ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • ბიბლიოთეკა კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ბიბლიოთეკა კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ბიბლიოთეკა ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • ბიბლიოთეკა ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • ბიბლიოთეკა GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • ბიბლიოთეკა ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • ბიბლიოთეკა კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ბიბლიოთეკა კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ბიბლიოთეკა კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ბიბლიოთეკა კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ბიბლიოთეკა ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • ბიბლიოთეკა АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • ბიბლიოთეკა სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • ბიბლიოთეკა ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • ბიბლიოთეკა ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • ბიბლიოთეკა ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • ბიბლიოთეკა ოფის მენეჯმენტი
 • ბიბლიოთეკა 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • ბიბლიოთეკა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • ბიბლიოთეკა მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • ბიბლიოთეკა რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • ბიბლიოთეკა ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • ბიბლიოთეკა ენების სწავლა და სწავლება
 • ბიბლიოთეკა სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • ბიბლიოთეკა სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • ბიბლიოთეკა კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • ბიბლიოთეკა სააპლიკაციო ფორმა
 • ბიბლიოთეკა მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • ბიბლიოთეკა ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • ბიბლიოთეკა მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • ბიბლიოთეკა მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • ბიბლიოთეკა სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • ბიბლიოთეკა სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ბიბლიოთეკა პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ბიბლიოთეკა სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • ბიბლიოთეკა საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • ბიბლიოთეკა აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ბლოგი
 • ბიბლიოთეკა გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • ბიბლიოთეკა სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • ბიბლიოთეკა პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • ბიბლიოთეკა გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • ბიბლიოთეკა საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • ბიბლიოთეკა მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • ბიბლიოთეკა სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ბიბლიოთეკა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • ბიბლიოთეკა როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • ბიბლიოთეკა გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • ბიბლიოთეკა ჩვენი სტუდენტები
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • ბიბლიოთეკა რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • ბიბლიოთეკა გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • ბიბლიოთეკა გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • ბიბლიოთეკა გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • ბიბლიოთეკა გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • ბიბლიოთეკა სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • ბიბლიოთეკა სასარგებლო ბმულები
 • ბიბლიოთეკა გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • ბიბლიოთეკა ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • ბიბლიოთეკა სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • ბიბლიოთეკა ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი

"2011 წელს გავიარე სტაჟირება ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის იურიდიულ კლინიკაში, სადაც ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. 2012 წლის ზაფხულში სტრასბურგში გავიარე კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი "International and Comparative Law on Human Rights"..."

პროფესორები და ლექტორები

აკაკი ჩარგეიშვილი 2001-წლიდან ეწევა საადვოკატო პრაქტიკას, არის ,,ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი’’-ს პარტნიორი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. გავლილი აქვს სპეციალური საკვალიფიკაციო სწავლებები: TaCis-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯში, ბუდაპეშტის ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტში...

ელექტრონული ბაზები

 

 Cambridge University Journals

კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები

მონაცემთა ბაზა მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 340 დასახელების ჟურნალს არქივის ჩათვლით მეცნიერების ყველა დარგში.

 

 

Royal Society Journals Collection

დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ჟურნალების კოლექციაში შედის 9 დასახელების მაღალი იმფაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალები ფიზიკისა და ბიოლოგიის მეცნიერებების დარგებში, მათ შორისაა Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B. 

 

 

Bioone

მონაცემთა ბაზა მოიცავს 177 სამეცნიერო ჟურნალს ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და ბუნების შემსწავლელ მეცნიერებების სფეროდან, რომლებსაც აქვეყნებენ ამერიკის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის წევრი-სამეცნიერო საზოგადოებები, მუზეუმები და სხვა კვლევითი ორგანიზაციები.

 

 

IMF eLibrary

The IMF ინტერნეტ ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ძლიერ და  მოსახერხებელ ონლაინ  ხელმისაწვდომობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ავტორიტეტული გლობალური ეკონომიკური გამოცემების სრულ კოლექციებზე.

ინტერნეტ ბიბლიოთეკა არის საჭირო რესურსი ეკონომიკური სწავლებებისა და ანალიზებისათვის 11,000ზე მეტი ტექსტური გამოცემებითა და ხელმისაწვდომობით IMF სტატისტიკური მონაცემთა ბაზებიდან.

 

 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books მოიცავს 5 წამყვან რეცენზირებულ ჟურნალს სამართალში, ეკონომიკაში, მენეჯმენტსა და პერსონალის მართვაში და 2014 წლის ჩათვლით გამოსულ 187 დასახელების წიგნებს კვლევების დარგში.  წიგნების ინტერდისციპლინარულ კოლექციაში შედის მრავალი დარგი, როგორიცაა ფინანსები, ეკონომიკა, ინოვაციური კვლევები, ინფრასტრუქტურული განვითარება, ჯანდაცვა, კორპორატიული მართვა, საჯარო და სოციალური პოლიტიკა, მიგრაცია, კვლევის მეთოდიკა, ინტელექტუალური საკუთრება, ლეგალური რეფორმა და სხვანი. მასში არის მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები და ცნობარები.