GAU-ს კურსდამთავრებულები

საინვესტიციო ბანკი "ბი ჯი კაპიტალი"

"რადგან GAU-მ ასეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია წარმატებით შეასრულა ჩემთვის და რადგან რთულია მოწყდე გარემოს, სადაც ასე გაიზარდე, გაატარე ყველაზე ხალისიანი სტუდენტური წლები და შეიძინე შენთვის ძვირფასი ადამიანები, ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგაც სამაგისტრო ხარისხის მოსაპოვებლად კვლავ გაუს მივმართე..."

პროფესორები და ლექტორები

ლევან ბოძაშვილს წლების მანძილზე ეკავა საპასუხისმგებლო თანამდებობები, როგორც საქართველოს საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში - ეუთო, გაერო, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო...

გია ლილუაშვილი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
მიმართულება: სამართალი

გია ლილუაშვილმა დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. გახლავთ თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტი. წარმატებით დაიცვა დისერტაცია. 1983 წლიდან 2007 წლამდე ეწეოდა საადვოკატო საქმიანობას  კერძო სამართლის მიმართულებით. ბატონი გია იყო საქართველოს პარლამენტის მართლწესრიგისა და კანონიერების დაცვის კომისიის უფროსი ექსპერტი. 2007 წლიდან დღემდე არის რამდენიმე იურიდიული კომპანიის  მრჩეველი სამოქალაქო პროცესისა და კერძო სამართლის მიმართულებით. ასევე იყო სხვადასხვა, როგორც ქართული ასევე უცხოური სამეწარმეო ორგანიზაციის იურიდიული მრჩეველი.
 
2001-2004 წლებში იყო სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობისა და საბაჟო საქმის კათედრის გამგე. 2004-2010 წლებში იყო თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, აკადემიური დეპარტამენტის თავმჯდომარე, სამართლის ფაკულტეტის დეკანი. 1990 წლიდან დღემდე ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას კერძო სამართლისა და სამოქალაქო პროცესის მიმართულებით, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრებში, მათ შორის სამოსამართლო სწავლების ცენტრში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში და სხვა. 2006 წლიდან დღემდე არის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
 
1990 წლიდან დღემდე მუშაობს თ. წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის კერძო სამართლის განყოფილების უფროს მეცნიერ-თანამშრომელად. არის ამავე ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
 
1996 წელს სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისათვის მიწვეული იყო აშშ-ში, ქ. ბოსტონში, ნორთისტერნის უნივერსიტეტში. კვლევა ეხებოდა სამოქალაქო საპროცესო სამართალს, სახელშეკრულებო და საკორპორაციო სამართალს. გია ლილუაშვილი არის საერთო სამართლისა და დემოკრატიის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი.
 
გამოქვეყნებული აქვს 40 - მდე სამეცნიერო ნაშრომი (სტატია, მონოგრაფია), რომლებიც ეხება ქართულ და ამერიკულ სამოქალაქო პროცესს, სახელშეკრულებო სამართალს და საკორპორაციო სამართალს. 
 
ინტესიურად მონაწილეობს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებში. სხვადსხვა დროს მიღებული აქვს საქართველოსა და საერთაშორისო გრანტები. აგრეთვე მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში. ასევე არის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების  მეცნიერ-ხელმძღვანელი. დაჯილდოვებულია ღირსების მედლით.
 
ყავს მეუღლე და ორი შვილი.