GAU-ს კურსდამთავრებულები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

GAU-მ გამიწია რეკომენდაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რათა გამეარა პრაქტიკა ამერიკის დეპარტამენტში ჩემი ცოდნის ასამაღლებლად, პრაქტიკის დასრულებისთანავე დავინიშნე სტაჟიორად უსაფრთხოებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტში, სადაც ამჟამად ვმუშაობ...

პროფესორები და ლექტორები

2011 წელს ჩაირიცხა Queen Mary University of London-ის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე და გახდა აღნიშნული უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი (100% გრანტით). ლონდონში წარჩინებით დაამთავრა LLM, რომლის ფარგლებშიც გაიარა შემდეგი მოდულები: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო და შედარებითი სოციალური იუსტიცია...

თეა ნარეკლიშვილი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება: მშენებლობა

თეა ნარეკლიშვილმა 1995 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი და მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია. 2007 წელს მიენიჭა აკადემიური დოქტორის წოდება. 2006 წლიდან დღემდე საქართველოს საინჟინრო აკადემიის სტრუქტურული მთლიანობის და ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილებაში შესრულებული აქვს 18 სხვადასხვა საპასუხისმგებლო სამუშაო შენობა-ნაგებობებში გამოყენებული მასალების გამოკვლევასთან დაკავშირებით, მათ შორის ორი საქველმოქმედო. 
 
თეა იყო საერთაშორისო კონფერენციის Let”s go, Georgia მონაწილე, მას გავლილი აქვს ტრენინგები:
  • უმაღლესი განათლების რეფორმის ძირითადი პრინციპების შესახებ;
  • სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრში აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სათემო კოლეჯი საერთაშორისო განვითარებისათვის'' მიერ მომზადებული ტრენინგი ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი'' და ''Introductory course on using Moodle” ელექტრონული სწავლების უზრუნველსაყოფად.
თეა არის საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი. იგი არის 25 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი; მონაწილეა 5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, გამოცემული აქვს 2 დამხმარე სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია; მის სამეცნიერო ინტერესის სფეროს წარმოადგენს: ტრადიციული და თანამედროვე სამშენებლო მასალები; ეკოლოგიურად სუფთა (მწვანე) საშენი მასალები. ქიმიური დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოების ტექნოლოგიაში.
 
უყვარს მხატვრული ლიტერატურა, მოგზაურობა, ექსტრემალური სპორტი, თეატრი, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება. არის მოტივირებული, მორალურად მდგრადი და პრინციპული ადამიანი, კომუნიკაბელური, მშვიდობის მოყვარე, ორგანიზებული, შეუძლია ექსტრემალურ სიტუაციაში გამოსავალის პოვნა. ყავს მეუღლე და ორი შვილი.