GAU-ს კურსდამთავრებულები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო ის პროფესიული ცოდნა, უნარ-ჩვევები და გამოცდილება, რომელიც GAU-ში სწავლის დროს შევიძინე. ამ უნივერსიტეტში 6 წელი გავატარე და ამ ხნის განმავლობაში, გარდა უაღრესად დატვირთული სასწავლო პროცესისა, უამრავ სხვადასხვა პროგრამაში, კონფერენციასა...

პროფესორები და ლექტორები

დინა არის იაგელონიის უნივერსიტეტის დედოფალი იადვიგას სახელობის სტიპენდიის ორგზის ლაურიატი (კრაკოვი), აქვს მოპოვებული მეცნიერებათა კანდიდატის (PhD) ხარისხი სოციალურ ფილოსოფიაში და არის 50-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც გამოქვეყნებულია სხვადასხვა საერთაშორისო კრებულში...

თეა ნარეკლიშვილი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება: მშენებლობა

თეა ნარეკლიშვილმა 1995 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი და მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია. 2007 წელს მიენიჭა აკადემიური დოქტორის წოდება. 2006 წლიდან დღემდე საქართველოს საინჟინრო აკადემიის სტრუქტურული მთლიანობის და ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილებაში შესრულებული აქვს 18 სხვადასხვა საპასუხისმგებლო სამუშაო შენობა-ნაგებობებში გამოყენებული მასალების გამოკვლევასთან დაკავშირებით, მათ შორის ორი საქველმოქმედო. 
 
თეა იყო საერთაშორისო კონფერენციის Let”s go, Georgia მონაწილე, მას გავლილი აქვს ტრენინგები:
  • უმაღლესი განათლების რეფორმის ძირითადი პრინციპების შესახებ;
  • სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრში აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სათემო კოლეჯი საერთაშორისო განვითარებისათვის'' მიერ მომზადებული ტრენინგი ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი'' და ''Introductory course on using Moodle” ელექტრონული სწავლების უზრუნველსაყოფად.
თეა არის საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი. იგი არის 25 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი; მონაწილეა 5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, გამოცემული აქვს 2 დამხმარე სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია; მის სამეცნიერო ინტერესის სფეროს წარმოადგენს: ტრადიციული და თანამედროვე სამშენებლო მასალები; ეკოლოგიურად სუფთა (მწვანე) საშენი მასალები. ქიმიური დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოების ტექნოლოგიაში.
 
უყვარს მხატვრული ლიტერატურა, მოგზაურობა, ექსტრემალური სპორტი, თეატრი, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება. არის მოტივირებული, მორალურად მდგრადი და პრინციპული ადამიანი, კომუნიკაბელური, მშვიდობის მოყვარე, ორგანიზებული, შეუძლია ექსტრემალურ სიტუაციაში გამოსავალის პოვნა. ყავს მეუღლე და ორი შვილი.