• პარტნიორები ღია კარის დღეები ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU)! დაწვრილებით →
 • პარტნიორები სამშენებლო ნორმების და პრაქტიკის პრობლემები
 • პარტნიორები პროექტების მართვა
 • პარტნიორები ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები GAU-ს ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება
 • პარტნიორები მაგისტრატურა გაუ-ში დაწვრილებით →
 • პარტნიორები ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • პარტნიორები მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • პარტნიორები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • პარტნიორები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • პარტნიორები რა? სად? როდის?
 • პარტნიორები ექსკურსია GAU-ში
 • პარტნიორები სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • პარტნიორები GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • პარტნიორები GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • პარტნიორები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • პარტნიორები ტურიზმის მენეჯმენტი
 • პარტნიორები ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები Balloon Football
 • პარტნიორები Business Law & Management
 • პარტნიორები Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • პარტნიორები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • პარტნიორები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • პარტნიორები MPM (Manufacturing Process Management)
 • პარტნიორები MPM (Manufacturing Process Management)
 • პარტნიორები კრეატიული მარკეტინგი
 • პარტნიორები MPM (Manufacturing Process Management)
 • პარტნიორები Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები ბლოგი
 • პარტნიორები პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • პარტნიორები ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • პარტნიორები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • პარტნიორები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • პარტნიორები ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • პარტნიორები ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • პარტნიორები GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • პარტნიორები ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • პარტნიორები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • პარტნიორები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • პარტნიორები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • პარტნიორები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • პარტნიორები ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • პარტნიორები სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • პარტნიორები ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • პარტნიორები ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • პარტნიორები ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • პარტნიორები ოფის მენეჯმენტი
 • პარტნიორები 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • პარტნიორები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • პარტნიორები მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • პარტნიორები რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • პარტნიორები ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • პარტნიორები ენების სწავლა და სწავლება
 • პარტნიორები სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • პარტნიორები სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • პარტნიორები კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • პარტნიორები სააპლიკაციო ფორმა
 • პარტნიორები მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • პარტნიორები მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • პარტნიორები მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • პარტნიორები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • პარტნიორები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • პარტნიორები გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • პარტნიორები პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • პარტნიორები საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • პარტნიორები გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • პარტნიორები აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • პარტნიორები გაუ-ს ბლოგი
 • პარტნიორები გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • პარტნიორები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • პარტნიორები პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • პარტნიორები გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • პარტნიორები საკონტაქტო ინფორმაცია
 • პარტნიორები გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • პარტნიორები გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • პარტნიორები მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • პარტნიორები სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • პარტნიორები გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • პარტნიორები გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • პარტნიორები გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • პარტნიორები ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • პარტნიორები გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • პარტნიორები როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • პარტნიორები გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • პარტნიორები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • პარტნიორები ჩვენი სტუდენტები
 • პარტნიორები გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • პარტნიორები გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • პარტნიორები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • პარტნიორები გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • პარტნიორები გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • პარტნიორები რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • პარტნიორები გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • პარტნიორები გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • პარტნიორები გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • პარტნიორები გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • პარტნიორები გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • პარტნიორები გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • პარტნიორები სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • პარტნიორები სასარგებლო ბმულები
 • პარტნიორები გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • პარტნიორები ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • პარტნიორები სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • პარტნიორები ბიზნესის სკოლა

პარტნიორები

 PR Marketing Partner

- დანკინ დონატსი 

 

 

 

 

PR Marketing Partner

 

- სმარტი

 

 

 

 

 

 

PR Marketing Partner

 - ვენდის

 

 

 

 

Aldagi

 

- ალდაგი 

 

 

 

ტურისტული კომპანია კაპიტან+ - ტურისტული კომპანია კაპიტან+