• ტრენერები ღია კარის დღეები ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU)! დაწვრილებით →
 • ტრენერები სამშენებლო ნორმების და პრაქტიკის პრობლემები
 • ტრენერები პროექტების მართვა
 • ტრენერები ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები GAU-ს ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება
 • ტრენერები მაგისტრატურა გაუ-ში დაწვრილებით →
 • ტრენერები ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • ტრენერები მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ტრენერები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ტრენერები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ტრენერები რა? სად? როდის?
 • ტრენერები ექსკურსია GAU-ში
 • ტრენერები სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • ტრენერები GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • ტრენერები GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ტრენერები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • ტრენერები ტურიზმის მენეჯმენტი
 • ტრენერები ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები Balloon Football
 • ტრენერები Business Law & Management
 • ტრენერები Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • ტრენერები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ტრენერები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ტრენერები MPM (Manufacturing Process Management)
 • ტრენერები MPM (Manufacturing Process Management)
 • ტრენერები კრეატიული მარკეტინგი
 • ტრენერები MPM (Manufacturing Process Management)
 • ტრენერები Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები ბლოგი
 • ტრენერები პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • ტრენერები ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • ტრენერები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ტრენერები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ტრენერები ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • ტრენერები ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • ტრენერები GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • ტრენერები ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • ტრენერები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ტრენერები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ტრენერები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ტრენერები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ტრენერები ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • ტრენერები სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • ტრენერები ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • ტრენერები ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • ტრენერები ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • ტრენერები ოფის მენეჯმენტი
 • ტრენერები 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • ტრენერები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • ტრენერები მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • ტრენერები რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • ტრენერები ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • ტრენერები ენების სწავლა და სწავლება
 • ტრენერები სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • ტრენერები სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • ტრენერები კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • ტრენერები სააპლიკაციო ფორმა
 • ტრენერები მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • ტრენერები მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • ტრენერები მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • ტრენერები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • ტრენერები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • ტრენერები გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ტრენერები პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • ტრენერები საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • ტრენერები გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • ტრენერები აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • ტრენერები გაუ-ს ბლოგი
 • ტრენერები გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • ტრენერები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • ტრენერები პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • ტრენერები გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • ტრენერები საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ტრენერები გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • ტრენერები გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • ტრენერები მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • ტრენერები სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • ტრენერები გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • ტრენერები გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • ტრენერები გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ტრენერები ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • ტრენერები გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • ტრენერები როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • ტრენერები გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • ტრენერები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • ტრენერები ჩვენი სტუდენტები
 • ტრენერები გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • ტრენერები გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • ტრენერები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • ტრენერები გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • ტრენერები გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • ტრენერები რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • ტრენერები გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • ტრენერები გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • ტრენერები გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • ტრენერები გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • ტრენერები გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • ტრენერები გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • ტრენერები სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • ტრენერები სასარგებლო ბმულები
 • ტრენერები გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • ტრენერები ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • ტრენერები სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • ტრენერები ბიზნესის სკოლა

ტრენერები

მერაბ კეჩხოშვილიმერაბ კეჩხოშვილი ციფრული მარკეტინგი და სიციალური მედიის მენეჯერი. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი.

 

 

 

ციცია ჯაფარიძე

 

ციცია ჯაფარიძე TsJ.Ms CoMpAnY-ს დამფუძნებელი და ბრენდ მენეჯერი.

 

 

 

საბა ჩიხლაძესაბა ჩიხლაძე ვისოლ ჯგუფის ტრენერი.

 

 

 

 

 

ნატა წერეთელი

ნატა წერეთელი - სს „გუდვილის“ მარკეტინგისა და პიარ სამსახურის უფროსი.