• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

თავდაცვის სამინისტროს სამშენებლო დეპარტამენტი

"გაუ-ს ჩამოყალიბებისთანავე შეიქმნა მეგობრული ატმოსფერო სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის, ყველაფერი კეთდებოდა იმისათვის, რომ გაუ გამხდარიყო ერთ-ერთი ძლიერი და წამყვანი უნივერსტეტი საქართველოში, რომელიც შესთავაზებდა აბიტურიენტებს თანამედროვე ბიზნეს განათლებას..."

პროფესორები და ლექტორები

თამარ კიკნაძეს განათლება მიღებული აქვს მოსკოვის დიპლომატიური აკადემის დოქტორანტურაში, ინგლისის ლონდონ-პარკის სკოლაში, თბილისის მენეჯერთა სკოლაში, თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტიში, 1988 წელს გაიარა სტაჟირება უნგრეთში, ქ. ავსტრიაში - ეკონომიკური განათლების სკოლაში, 2000-2001 წლებში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიარა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები...

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ Ms. Excel-ის Advanced კურსს. 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:

 • პროექტის ფინანსური სცენარის აგება
 • დიდი მონაცემთა ბაზების მეშვეობით ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები
 • ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია და მათი ანალიზი
 • ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი
 • სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა
 • ფინანსური მონაცემების ანალიზი
 • საინვესტიციო პროექტების შეფასება
 • ფულის ღირებულება დროში და სენსიტიურობის ანალიზი
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(თანხობრივი)-Break Even (Turnover)
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(რაოდენობრივი)-Break Even (quantitative)

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:

 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.

მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით.

სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.

სასწავლო პროგრამა:

 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Advanced Filter (გაფართოვებული ფილტრი)
 • What if? - ანალიზი - მონაცემთა ცხრილების გამოყენება
 • Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • Data Table
 • Scenario Manager (ბიუჯეტის ანალიზი შემოსავლების ან ხარჯების ცვილებისას)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები)
 • Pivot Chart (ჯამური დიაგრამები)
 • Dashboard (დეშბორდის აწყობა Pivot table & Pivot Chart სინთეზით)
 • ნულოვანი მოგების წერტილის BEP ანალიზი
 • Logical Function (IF, ორმაგი IF, ფუნქცია IF AND & OR & NOT function სინთეზში)
 • Lookup & Reference (Vlookup; Hlookup; Loocop; match; index)
 • Date & Time
 • Statistical Function (Countif; CountIFs; countA; Averageif.; Averageifs)
 • Financial Function (PMT; PPMT; NPER: PV; FV)
 • Text Function (len; left; right; mid; upper; proper; lower; find; concatenate)
 • საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება : ARR, NPV, IRR წესების მეშვეობით
 • Solver -მოგების მაქსიმიზაცია შეზღუდული რესურსების პირობებში  

კურსის ღირებულებაა 440 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს. 

კურსის ხანგრძლივობა 30 საათი.

ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ, სამშაბათი, ხუთშაბათი, 19:00-22:00 საათამდე.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით.

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდა და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება 29 მაისს!

რეგისტრაციისათვის გადმოაგზავნეთ სარეგისტრაციო ფორმა ან მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tinatinbarbakadze@gau.ge