• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

ნატოს სამეკავშირეო ოფისში (NATO Liaison Office)

GAU-ზე შევაჩერე არჩევანი ამერიკული სწავლების სისტემის გამო. ძალიან მომხიბლა იმ ფაქტმა, რომ ყველა საგანი ინგლისურ ენაზე ისწავლებოდა. GAU-მ ყველას მოგვცა შანსი თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული გამოცდილება მიგვეღო. მე პირადად მაქსიმალურად ვიყენებდი...

პროფესორები და ლექტორები

ლევან ჯამბურიას გამოქვეყნებული აქვს 25-მდე სამეცნიერო ნაშრომი და წიგნები: "მათემატიკური ტესტები" და "ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები" (სხვა ავტორებთან ერთად), არის საქართველოს სტატისტიკის ასოციაციისა და აქტუარებისა და ფინანსური ანალიტიკოსების ასოციაციის წევრი...

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ 20% ფასდაკლებას სასწავლო კურსზე: Ms. Excel-ის Advanced  
ისწავლება მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა, ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა. 
 
სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:
 
 • პირობითი ფორმატირება
 • შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე
 • დამოკიდებულებათა მიდევნება
 • დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი
 • მონაცემების კონსოლიდაცია
 • მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ''
 • პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები
კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:
 
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.
მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით, სწავლების სრული პროცესი გაშუქებულია პროექტორით.
 
სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.
 
პროგრამა:
 
Level – I (24 სთ)
 • Number format (უჯრების ფორმატირება)
 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Go To Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 • Formula Auditing (დამოკიდებულებათა მიდევნება)
 • Excel Table (Excel-ის  ცხრილები)
 • Sort (დახარისხება)
 • Filter (ფილტრაცია)
 • Advanced Filter (გაფართოებული ფილტრი)
 • Chart (დიაგრამები)
 • Outline (ფურცლის სტრუქტურა)
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 • What - it Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 • Goal seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • data table (ჩანაცვლების ცხრილები)
 • Scenario (სცენარები)
 • Solver (ამოხსნის ძიება)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)

Level – I (24 სთ)

 
 • Macros
 • Excel User Form Controls

Excel Function:
Financial:

 • CUMIPMT, DB, DDB, DISC, DOLLARFR, EFFECT, FV, IPMT, IRR, NOMINAL, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN, XNPV

Logical:

 • AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, TRUE

Text:

 • BAHTTEXT, CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, EARCH, SUBSTITUTE, TEXT

Date & Time:

 • DATE, DATEVALUE, DAY, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, YEAR

Lookup & Reference:

 • ADDRESS, AREAS, CHOOSE, COLUMN, COLUMNS, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, LOOKUP, ROW, TRANSPOSE, VLOOKUP

Match & Trig:

 • ABS, PRODUCT, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SQRT, SUBTOTAL, TRUNC

Information:

 • CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISTEXT, ISNUMBER, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISREF

Statistical:

 • AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, FORECAST, LARGE, MAX, MAXA, MEDIAN, MIN, MINA, PERCENTILE.EXC

ყველა დონე მოიცავს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და დავალებებს

 
 • Agendas; Application Forms; Attendance; Budgets; Budgets Personal Finance; Business forms; Busines Planners; Calendars & Schedules; Financial Statements; Invoice & Inventory; Personal Finance; Loan Calculators; Progect Calculators; Progect Management; Quality Control & Statistics; Reports.
 
ღირებულებაა 400 - 20% 320 ლარი ერთი დონე, ორივე დონე 640 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.
 

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს.
 
მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდე და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება სექტემბერში!

რეგისტრაციისათვის მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge