• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

GAU-ს კურსდამთავრებულები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

"GAU-ს სწორად ჩამოყალიბებულმა და ეფექტურმა პროგრამამ საშუალება მომცა სწავლის დაწყების ადრეულ ეტაპზევე კონკურენცია გამეწია სხვა უნივერსიტეტების მრავალი უფროსკურსელისა და კუსრდამთვრებულისთვის და წარმატებით გამევლო შერჩევის რამდენიმე ეტაპი..."

პროფესორები და ლექტორები

თამარ კიკნაძეს განათლება მიღებული აქვს მოსკოვის დიპლომატიური აკადემის დოქტორანტურაში, ინგლისის ლონდონ-პარკის სკოლაში, თბილისის მენეჯერთა სკოლაში, თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტიში, 1988 წელს გაიარა სტაჟირება უნგრეთში, ქ. ავსტრიაში - ეკონომიკური განათლების სკოლაში, 2000-2001 წლებში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიარა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები...

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ 20% ფასდაკლებას სასწავლო კურსზე: Ms. Excel-ის Advanced  
ისწავლება მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა, ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა. 
 
სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:
 
 • პირობითი ფორმატირება
 • შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე
 • დამოკიდებულებათა მიდევნება
 • დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი
 • მონაცემების კონსოლიდაცია
 • მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ''
 • პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები
კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:
 
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.
მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით, სწავლების სრული პროცესი გაშუქებულია პროექტორით.
 
სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.
 
სასწავლო პროგრამა:
 
 • Number format (უჯრების ფორმატირება)
 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Go To Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 • Formula Auditing (დამოკიდებულებათა მიდევნება)
 • Excel Table (Excel-ის  ცხრილები)
 • Sort (დახარისხება)
 • Filter (ფილტრაცია)
 • Chart (დიაგრამები)
 • Outline (ფურცლის სტრუქტურა)
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 • What - it Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 • Goal seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)
 • Excel Function:
 • Financial
 • Logical
 • Text
 • Date & Time
 • Lookup & Reference
 • Match & Trig
 • Information
 • Statistical
 • Macros
 • Excel User Form Controls

 

 
ღირებულებაა 400 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.
 
კურსის ხანგრძლივობა 24 საათი.
 
ლექციები კვირაში 3-ჯერ , დღეები ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00-21:00 საათამდე.
  
მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდე და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება 20 სექტემბერს!

რეგისტრაციისათვის მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge