• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

2011 წელს დავამთავრე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის ბაკალავრიატი სამოქალაქო სამართლის განხრით და იმავე წელს ჩავაბარე მაგისტრატურაში. მთელი ამ წლების განმავლობაში ვცდილობდი, რაც შეიძლება მეტი მესწავლა...

პროფესორები და ლექტორები

მირიანი 2004 წლიდან მუშაობს სარეკლამო სფეროში, კერძოდ: ბეჭდვითი დიზაინის, სამგანზომილებიანი მოდელირებისა და ვიზუალიზაციის განხრით. მას აქვს მუშაობის გამოცდილება თანამდებობებზე: გრაფიკული პროგრამების პედაგოგი, დიზაინერი, მთავარი დიზაინერი...

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ Ms. Excel-ის Advanced კურსს. 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:

 • პროექტის ფინანსური სცენარის აგება
 • დიდი მონაცემთა ბაზების მეშვეობით ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები
 • ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია და მათი ანალიზი
 • ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი
 • სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა
 • ფინანსური მონაცემების ანალიზი
 • საინვესტიციო პროექტების შეფასება
 • ფულის ღირებულება დროში და სენსიტიურობის ანალიზი
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(თანხობრივი)-Break Even (Turnover)
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(რაოდენობრივი)-Break Even (quantitative)

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:

 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.

მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით.

სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.

სასწავლო პროგრამა:

 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Advanced Filter (გაფართოვებული ფილტრი)
 • What if? - ანალიზი - მონაცემთა ცხრილების გამოყენება
 • Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • Data Table
 • Scenario Manager (ბიუჯეტის ანალიზი შემოსავლების ან ხარჯების ცვილებისას)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები)
 • Pivot Chart (ჯამური დიაგრამები)
 • Dashboard (დეშბორდის აწყობა Pivot table & Pivot Chart სინთეზით)
 • ნულოვანი მოგების წერტილის BEP ანალიზი
 • Logical Function (IF, ორმაგი IF, ფუნქცია IF AND & OR & NOT function სინთეზში)
 • Lookup & Reference (Vlookup; Hlookup; Loocop; match; index)
 • Date & Time
 • Statistical Function (Countif; CountIFs; countA; Averageif.; Averageifs)
 • Financial Function (PMT; PPMT; NPER: PV; FV)
 • Text Function (len; left; right; mid; upper; proper; lower; find; concatenate)
 • საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება : ARR, NPV, IRR წესების მეშვეობით
 • Solver -მოგების მაქსიმიზაცია შეზღუდული რესურსების პირობებში  
 • ფუნქცია Offset_ის მეშვეობით დინამიური, განახლებადი მონაცემთა ბაზების აგება
 • დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების კონტროლი  Gantt Chart - Dynamic Task Bar მეშვეობით
 • Chart with checkboxes  
 • გაყიდვების, მომხმარებელთა  და მათი მსყიდველობითი  ანალიზი ფუნქცია FREQUENCY მეშვეობით

კურსის ღირებულებაა 440 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს. 

კურსის ხანგრძლივობა 30 საათი.

ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ, ორშაბათი, ოთხშაბათი 19:00-22:00 საათამდე.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით.

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდა და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება 24 სექტემბერს!

რეგისტრაციისათვის გადმოაგზავნეთ სარეგისტრაციო ფორმა ან მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თამთა ნიშნიანიძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: tamtanishnianidze@gau.ge
ტელ: 2 20 65 20 (313)