• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

ფინანსური ანალიტიკოსი

GAU-ს განათლების სისტემა მორგებულია საერთაშორისო სტანდარტებს, გრაფიკი კი ხელს უწყობს სტუდენტებს სწავლის პერიოდშივე დასაქმდნენ. GAU თითოეულ სტუდენტს აძლევს საშუალებას მაქსიმალურად გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობი და უმზადებს მყარ საფუძველს...

პროფესორები და ლექტორები

ზაზა რუხაძეს დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და მინიჭებული აქვს სამართალმცოდნის კვალიფიკაცია. დაამთავრა თსუ ასპირანტურა. არის სამართლის დოქტორი. მისი სამეცნიერო კვლევის ობიექტია სახელმწიფო და სამართალი. პროფესორი ზაზა რუხაძის...

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ 20% ფასდაკლებას სასწავლო კურსზე: Ms. Excel-ის Advanced  
ისწავლება მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა, ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა. 
 
სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:
 
 • პირობითი ფორმატირება
 • შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე
 • დამოკიდებულებათა მიდევნება
 • დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი
 • მონაცემების კონსოლიდაცია
 • მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ''
 • პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები
კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:
 
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.
მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით, სწავლების სრული პროცესი გაშუქებულია პროექტორით.
 
სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.
 
პროგრამა:
 
Level – I (24 სთ)
 • Number format (უჯრების ფორმატირება)
 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Go To Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 • Formula Auditing (დამოკიდებულებათა მიდევნება)
 • Excel Table (Excel-ის  ცხრილები)
 • Sort (დახარისხება)
 • Filter (ფილტრაცია)
 • Advanced Filter (გაფართოებული ფილტრი)
 • Chart (დიაგრამები)
 • Outline (ფურცლის სტრუქტურა)
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 • What - it Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 • Goal seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • data table (ჩანაცვლების ცხრილები)
 • Scenario (სცენარები)
 • Solver (ამოხსნის ძიება)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)

Level – I (24 სთ)

 
 • Macros
 • Excel User Form Controls

Excel Function:
Financial:

 • CUMIPMT, DB, DDB, DISC, DOLLARFR, EFFECT, FV, IPMT, IRR, NOMINAL, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN, XNPV

Logical:

 • AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, TRUE

Text:

 • BAHTTEXT, CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, EARCH, SUBSTITUTE, TEXT

Date & Time:

 • DATE, DATEVALUE, DAY, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, YEAR

Lookup & Reference:

 • ADDRESS, AREAS, CHOOSE, COLUMN, COLUMNS, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, LOOKUP, ROW, TRANSPOSE, VLOOKUP

Match & Trig:

 • ABS, PRODUCT, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SQRT, SUBTOTAL, TRUNC

Information:

 • CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISTEXT, ISNUMBER, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISREF

Statistical:

 • AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, FORECAST, LARGE, MAX, MAXA, MEDIAN, MIN, MINA, PERCENTILE.EXC

ყველა დონე მოიცავს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და დავალებებს

 
 • Agendas; Application Forms; Attendance; Budgets; Budgets Personal Finance; Business forms; Busines Planners; Calendars & Schedules; Financial Statements; Invoice & Inventory; Personal Finance; Loan Calculators; Progect Calculators; Progect Management; Quality Control & Statistics; Reports.
 
ღირებულებაა 400 - 20% 320 ლარი ერთი დონე, ორივე დონე 640 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.
 

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს.
 
მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდე და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება სექტემბერში!

რეგისტრაციისათვის მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge