• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი

მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი როდესაც GAU-მ მაღალი აკადემიური მოსწრებიდან გამომდინარე სტაჟირებაზე გამიშვა „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგში“, სადაც სტაჟირების წარმატებულად დამთავრების შემდეგ გავაგრძელე მუშაობა გაყიდვების დეპარტამენტში...

პროფესორები და ლექტორები

2004 წელს ქეთი გახდა ქ.თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის კომპიუტერული ხელოვნების სპეციალობის მაგისტრი მულტიმედიისა და დიზაინის მიმართულებით. ამავე წელს გაიარა სარეკლამო დიზაინის კურსი ქ.მოსკოვის ნ. ე. ბაუმანის სახელობის სპეციალიზირებულ სასწავლო კომპიუტერულ ცენტრში...

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ 20% ფასდაკლებას სასწავლო კურსზე: Ms. Excel-ის Advanced  
ისწავლება მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა, ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა. 
 
სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:
 
 • პირობითი ფორმატირება
 • შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე
 • დამოკიდებულებათა მიდევნება
 • დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი
 • მონაცემების კონსოლიდაცია
 • მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ''
 • პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები
კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:
 
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.
მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით, სწავლების სრული პროცესი გაშუქებულია პროექტორით.
 
სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.
 
სასწავლო პროგრამა:
 
 • Number format (უჯრების ფორმატირება)
 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Go To Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 • Formula Auditing (დამოკიდებულებათა მიდევნება)
 • Excel Table (Excel-ის  ცხრილები)
 • Sort (დახარისხება)
 • Filter (ფილტრაცია)
 • Chart (დიაგრამები)
 • Outline (ფურცლის სტრუქტურა)
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 • What - it Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 • Goal seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)
 • Excel Function:
 • Financial
 • Logical
 • Text
 • Date & Time
 • Lookup & Reference
 • Match & Trig
 • Information
 • Statistical
 • Macros
 • Excel User Form Controls

 

 
ღირებულებაა 400 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.
 
კურსის ხანგრძლივობა 24 საათი.
 
ლექციები კვირაში 3-ჯერ , დღეები ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00-21:00 საათამდე.
  
მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდე და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება 20 სექტემბერს!

რეგისტრაციისათვის მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge