• მომხმარებლის ანგარიში პროექტების მართვა
 • მომხმარებლის ანგარიში ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში GAU-ს ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება
 • მომხმარებლის ანგარიში მაგისტრატურა გაუ-ში დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • მომხმარებლის ანგარიში მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში რა? სად? როდის?
 • მომხმარებლის ანგარიში ექსკურსია GAU-ში
 • მომხმარებლის ანგარიში სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • მომხმარებლის ანგარიში GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • მომხმარებლის ანგარიში GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში ტურიზმის მენეჯმენტი
 • მომხმარებლის ანგარიში ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში Balloon Football
 • მომხმარებლის ანგარიში Business Law & Management
 • მომხმარებლის ანგარიში Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • მომხმარებლის ანგარიში MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • მომხმარებლის ანგარიში MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • მომხმარებლის ანგარიში MPM (Manufacturing Process Management)
 • მომხმარებლის ანგარიში MPM (Manufacturing Process Management)
 • მომხმარებლის ანგარიში კრეატიული მარკეტინგი
 • მომხმარებლის ანგარიში MPM (Manufacturing Process Management)
 • მომხმარებლის ანგარიში Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში ბლოგი
 • მომხმარებლის ანგარიში პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • მომხმარებლის ანგარიში კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • მომხმარებლის ანგარიში ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • მომხმარებლის ანგარიში ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • მომხმარებლის ანგარიში GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • მომხმარებლის ანგარიში ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • მომხმარებლის ანგარიში კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • მომხმარებლის ანგარიში კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • მომხმარებლის ანგარიში კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • მომხმარებლის ანგარიში კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • მომხმარებლის ანგარიში ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • მომხმარებლის ანგარიში სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • მომხმარებლის ანგარიში ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • მომხმარებლის ანგარიში ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში ოფის მენეჯმენტი
 • მომხმარებლის ანგარიში 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • მომხმარებლის ანგარიში მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • მომხმარებლის ანგარიში რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • მომხმარებლის ანგარიში ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • მომხმარებლის ანგარიში ენების სწავლა და სწავლება
 • მომხმარებლის ანგარიში სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • მომხმარებლის ანგარიში სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • მომხმარებლის ანგარიში კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • მომხმარებლის ანგარიში სააპლიკაციო ფორმა
 • მომხმარებლის ანგარიში მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • მომხმარებლის ანგარიში მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • მომხმარებლის ანგარიში მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • მომხმარებლის ანგარიში სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • მომხმარებლის ანგარიში სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • მომხმარებლის ანგარიში პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • მომხმარებლის ანგარიში საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • მომხმარებლის ანგარიში აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ბლოგი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • მომხმარებლის ანგარიში სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • მომხმარებლის ანგარიში პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • მომხმარებლის ანგარიში საკონტაქტო ინფორმაცია
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • მომხმარებლის ანგარიში მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • მომხმარებლის ანგარიში სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • მომხმარებლის ანგარიში ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • მომხმარებლის ანგარიში როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • მომხმარებლის ანგარიში ჩვენი სტუდენტები
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • მომხმარებლის ანგარიში რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • მომხმარებლის ანგარიში გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • მომხმარებლის ანგარიში გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • მომხმარებლის ანგარიში გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • მომხმარებლის ანგარიში გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • მომხმარებლის ანგარიში სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • მომხმარებლის ანგარიში სასარგებლო ბმულები
 • მომხმარებლის ანგარიში გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • მომხმარებლის ანგარიში ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • მომხმარებლის ანგარიში სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • მომხმარებლის ანგარიში ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

დანიის ლტოლვილთა საბჭო

2014 წელს მომენიჭა GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი. ჩემთვის, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში გატარებული 4 წელი გახდა კარიერული წარმატების ძლიერი საფუძველი. კვალიფიციური აკადემიური კოლექტივი, სტუდენტის განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო...

პროფესორები და ლექტორები

მუშაობდა საბაჟო დეპარტამენტის კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებაში მომკვლევად. 1998-2002 წწ. იყო ასოციაცია ,,სამართალი და თავისუფლების" საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2003 წლიდან ს/ს ,,სადაზღვევო კომპანია ალდაგი''-ის იურისტი. იყო საადვოკატო ბიურო ,,სვანიძე და პარტნიორების" ადვოკატი.

მომხმარებლის ანგარიში